Tidningen Lokalguiden

Tidningen Lokalguiden är som äldsta aktör i branschen även Sveriges största fastighetstidning för lokalsökande och flyttande företag och dessutom den enda RS-kontrollerade tidning som riktar sig till dessa två målgrupper. Lokalguiden utkommer med 11 nr/år i Stockholm, Västra Götaland och Skåne och Lokalguiden Riks utkommer med 6 nr/år i Norrland, Svealand och Götaland, utanför våra tre storstadsregioner.

Lokalguiden är den enda RS-kontrollerade tidning som riktar sig till de två målgrupperna lokalsökande och flyttande företag. Att vara RS-kontrollerad innebär att upplagans storlek verifieras av ett oberoende kontrollorgan. Du som annonsör kan alltså alltid vara säker på att upplagan når ut till angivet antal läsare. I dagsläget når tidningen Lokalguiden varje månad ut till 78 000 företag i de tre regionerna Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Nu är även Lokalguiden Riks RS-kontrollerad med en upplaga på 40 800 ex/nr. Vi har, enligt vår mening, branschens absolut bästa distribution, vilket även styrks av vår RS-kontroll.

Tidningarnas redaktionella innehåll består bl a av tips och råd som underlättar vid en flytt eller förändring, analyser av intressanta områden för etablering, aktuella byggprojekt, intervjuer och andra typer av reportage som är intressanta för just det lokalsökande företaget.

Läs mer om RS-kontrollen här.

Stockholm
Västra Götaland
Skåne
Götaland
Svealand
Norrland

Prenumerera

Intresserad av att prenumerera på tidningen Lokalguiden?
Skicka in din intresseanmälan redan idag. En prenumeration av tidningen Lokalguiden kostar 480 kr/helår.

Utgivningsplan

Lokalguiden (Västra Götaland, Stockholm & Skåne)

Lokalguiden ges ut i 11 nummer per år i regionerna Västra Götaland, Stockholm och Skåne.

Nummer Deadline Utgivning
Nr 1 2017-01-04 Vecka 3
Nr 2 2017-02-03 Vecka 7
Nr 3 2017-03-03 Vecka 11
Nr 4 2017-03-31 Vecka 15
Nr 5 2017-04-28 Vecka 19
Nr 6 2017-05-24 Vecka 23
Nr 7 2017-08-04 Vecka 33
Nr 8 2017-09-01 Vecka 37
Nr 9 2017-09-29 Vecka 41
Nr 10 2017-10-27 Vecka 45
Nr 11 2017-11-24 Vecka 49
Lokalguiden Riks (Götaland, Svealand och Norrland)

Lokalguiden Riks ges ut i 6 nummer per år i regionerna Götaland, Svealand och Norrland.

Nummer Deadline Utgivning
Nr 1 2016-01-20 Vecka 5
Nr 2 2016-03-17 Vecka 13
Nr 3 2016-05-05 Vecka 20
Nr 4 2016-08-18 Vecka 35
Nr 5 2016-09-29 Vecka 41
Nr 6 2016-11-24 Vecka 49