Hur många kvm per anställd?

31 januari 2020

Den totala lokalytan som behövs för ett kontor varierar givetvis utifrån hur lokalen används. Ofta är det inte själva ytan som sätter gränser för hur många som kan arbeta på kontoret samtidigt, det är tillgången på luft och kyla. Moderna, nybyggda kontor med ett bra klimat rymmer många fler personer än gamla lokaler med otidsenlig teknik.

Kinnarps.jpg
Bild: Kinnarps

Som vanligt bör den lokalsökande utgå från sitt behov och ställa sig ett gäng frågor; Hur vill vi arbeta? Behöver alla anställda ett eget rum, en egen arbetsplats, eller kan vi arbeta mer flexibelt? Går det att använda ett stort pentry till samling för hela personalen? Då behövs kanske inte det stora konferensrummet.


Generellt brukar man räkna med att lägga på cirka 25 procent i kommunikationsytor (korridorer, toaletter, städrum med mera) utöver summan av de behövda rumsfunktionerna, d v s kontorsrum, vilrum, pentry, konferensrum med mera.


Storleken på kontoret beror även på vilken slags planlösning man väljer – öppen, egna rum eller aktivitetsbaserat? Det finns egentligen inga generella regler för hur många kvm som krävs per arbetsplats, men ett kontorsrum för en person bör inte vara mindre än ca 8-10 kvm. Öppna kontor bör vara ca 15-20 kvm per arbetsplats, inklusive kommunikationsytor och räknar man in utrymmen så som mötesrum, förråd och personalutrymmen så kan man beräkna ca 25 kvm per arbetsplats totalt. Har man ett stort behov av många eller större konferensrum och t ex en hörsal så ökar behovet av kvm. När det gäller aktivitetsbaserat kontor handlar det om att det är färre traditionella arbetsplatser och flera olika funktions- och aktivitetsstyrda miljöer. Med ett aktivitetsbaserat kontor kan man kanske klara sig med ca 20-30 procent mindre men det är väldigt viktigt att varje kvm är väl genomtänkt och av hög kvalitet. Men aktivitetsbaserat kontor handlar om så mycket mer än bara en planlösning, den fysiska miljön, IT-miljön och ledarskapet måste fungera. Med en aktivitetsbaserad lösning kan man komma ner till 10-13 kvm/person, men det ställer allt högre krav på företagsledningen.


Läs riktlinjer från Arbetsmiljöverket här


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.