Användarvillkor

Tack för att du besöker www.lokalguiden.se. Nedan beskrivs de regler som gäller på www.lokalguiden.se. Genom att gå in på eller använda någon del av lokalguiden.se anses du acceptera dessa villkor.

Lokalguiden förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor för www.lokalguiden.se, samt uppdatera eller ändra webbplatsen. Det som nedan skrivs gäller alla sidor inklusive objektspresentationerna där varje lokal presenteras i text och bild.

Annonsera

Att annonsera på lokalguiden.se görs enklast via fliken hyr ut lokal. Du registrerar dig själv och är medveten om att du använder en betaltjänst. Genom att annonserna/lägga upp en lokal på www.lokalguiden.se accepterar du att avtalet förlängs med 3 månader åt gången om skriftlig uppsägning ej skett en månad innan avtalsperiodens utgång. (Dessa regler gäller dock inte fastighetsägare som lägger upp sina lediga lokaler på www.lokalguiden.se via sin kommuns hemsida.)

Du accepterar att www.lokalguiden.se använder tredjepartsleverantörer och hosting partners för att ge nödvändig hårdvara, mjukvara, nätverk, lagringsteknik och andra liknande teknik som krävs för att köra tjänsten.

Rätt att använda material på webbplatsen m m

Materialet på webbplatsen kan vara skyddat enligt upphovsrättslagen. Det gäller t ex bilder och texter. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren. Rättighetsinnehavaren kan vara annans material, bilder och information som publicerats på www.lokalguiden.se.

Ansvarsbegränsning

Informationen är inte alltid uttömmande eller uppdaterad. Felskrivningar och tekniska brister kan tyvärr också förekomma.

Lokalguiden ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Lokalguiden ansvarar inte för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av villkoren för www.lokalguiden.se skall ske enligt svensk lag.