Förvärvar, förädlar och förvaltar

16 oktober 2023

Swedish Logistic Property (SLP) förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter i strategiska lägen i södra Sverige. Från Malmö till Stockholm drivs projekt i nära samarbete med hyresgästerna. Sitt hittills största nybyggnadsprojekt har bolaget framför sig, avtal är skrivet med Ahlsell för nybyggnation av 60 000 kvm i Hallsberg, och en av SLPs nybyggda fastigheter i Halmstad fick som första byggnad i logistikbranschen certifieringen NollCO2 i somras. ”För oss är det enkelt att se att hållbarhet och ekonomi hänger ihop”, menar vd Tommy Åstrand.

slp webb.jpg
Tommy Åstrand, vd på SLP.

Swedish Logistic Property grundades under senhösten 2018 av Erik Selin, Greg Dingizian, Peter Strand och Mikael Hofmann. Bolagets fastighetsbestånd omfattar både stora moderna logistikanläggningar och ett antal mindre fastigheter som är optimala för citylogistik. Sedan starten 2018 har bolaget gjort ungefär en transaktion i månaden och äger nu 95 fastigheter till ett fastighetsvärde på 9,5 miljarder. Gemensamt är att fastigheterna har en förädlings- och utvecklingspotential och är strategiskt belägna längs motorvägarna mellan Malmö och Stockholm.


– Vi har etablerat oss på de strategiska orterna och känner att det är här vi kommer fortsätta växa, menar Tommy Åstrand, vd på SLP. Vårt fokus ligger på äldre, förädlingsbara fastigheter som är vakanta och som har höga energikostnader och gärna tillbyggnadsmöjligheter. Den strategin ligger fast.


Jobbar nära kunden

Men visst finns det även plats för nybyggnation i strategin framåt. Och fler projekt blir det, om marken finns.


– Vi tittar absolut både på nyproduktion och förädling, det handlar främst om att det ska vara bra affärer. Tidigare har jag sagt att vi har kryddat lite med nyproduktion men de senaste sex månaderna har den kryddburken blivit något större.


Tidigare har jag sagt att vi har kryddat lite med nyproduktion men de senaste sex månaderna har den kryddburken blivit något större. 

Ett projekt som Tommy Åstrand särskilt syftar på är affären som kommunicerades ut i somras. Om att SLP genomför sitt hittills största nybyggnationsprojekt då man tecknat ett 15-årigt avtal med Ahlsell Sverige. På en fastighet om 280 000 kvm i Hallsberg ska SLP bygga en anläggning om drygt 60 000 kvm som beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2024/2025.


– Fast även detta kan man egentligen se som ett förädlingsprojekt. Här har vi möjlighet att fortsätta växa tillsammans med Ahlsell eftersom tomten är på 280 000 kvm men vi bygger initialt ”bara” drygt 60 000 kvm.


Och det är precis så här SLP vill jobba, i nära samarbete med hyresgästen.


– Vi har två kommersiella förvaltare som egentligen bara är ute och träffar våra hyresgäster för att höra hur de har det och vad de behöver framöver. Det kan handla om LED-belysning, laddstationer eller konkreta tillbyggnadsbehov. Att våra hyresgäster känner sig trygga med oss är viktigt, att vi är en långsiktig fastighetsägare och inte någon anonym ägare i kostym.


Först i branschen

I alla projekt handlar det också om hur SLP kan minska sin miljöpåverkan. Bolaget har som mål att all nyproduktion ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller motsvarande certifieringsmodell och nivå. Investeringar i energieffektiviserande åtgärder, till exempel solcellsanläggningar, LED-belysning och fastighetsautomation, är en viktig del hållbarhetsarbetet.


– Vi har ganska nyligen anställt en hållbarhetsansvarig med ekonomibakgrund som snabbt kunnat visa hur enkelt hållbarhet och ekonomi hänger ihop, menar Tommy Åstrand.


Och fler tydliga mål är satta.


På fem år ska energianvändningen i jämförbart bestånd ha minskat med 15 % och redan 2025 ska minst hälften av den uthyrningsbara ytan vara utrustad med laddinfrastruktur för personbilar, installerad effekt i solcellsanläggningar på fastigheterna ska uppgå till minst 15 MW och hälften av den uthyrningsbara ytan ska vara certifierad enligt Miljöbyggnad Silver iDrift Silver eller motsvarande.


SLP har redan visat var skåpet ska stå. I början av sommaren erhöll en av bolagets nybyggda fastigheter i Halmstad, som första byggnad i logistikbranschen, certifieringen NollCO2. NollCO2 är ett certifieringssystem med fokus på nettonoll klimatpåverkan som har utvecklats av Sweden Green Building Council, där SLP är medlem. Certifieringen omfattar byggnadens inbyggda klimatpåverkan, dess klimatpåverkan i drift, samt balanserar påverkan som uppstår genom klimatåtgärder.


Högt tryck, få vakanser

SLP verkar göra många rätt och Tommy Åstrand bekräftar att efterfrågan från kunderna är hög och trycket stort. Trots läget både på hemmaplan och i världen.


– Även om fastighetsbranschen generellt sett har det lite tufft nu, med mycket negativa skriverier, så börjar det nyanseras lite. Bolag ser olika ut och just logistiksegmentet har stått sig bra, även genom pandemin. Med det sagt är vakanserna få. Vi har några få ytor att erbjuda men framför allt tittar vi på nytt. Eller rättare sagt, något nytt gammalt. Fastigheter som kan bli nya ytor för någon annan. Vår strategi ligger fast; vi fortsätter leta bra logistikaffärer helt enkelt. Oavsett om det gäller förädling på äldre eller nya fastigheter.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.