Så ska Lunds stadskärna stärkas

24 april 2024

Kommunfullmäktige i Lund har antagit strategin för utveckling av stadskärnan, som har tagits fram av Lunds kommun i bred dialog. Lund Citysamverkan, med uppdraget att samla stadskärnans fastighetsägare, handel och kommun för att tillsammans utveckla City till att bli än mer attraktiv, har nu ett starkt och förankrat underlag för sin verksamhet.

– Vi sätter stort värde på strategin för stadskärnan. Den visar på en tydlig och gemensam riktning framåt, på vilka stråk och platser som är särskilt intressanta att fortsatt utveckla och stärka, och vilka kvaliteter det framtida City kan få. Mer grönska, luckor som fylls igen med ny bebyggelse och god framkomlighet för lundabor och besökare, är några av de åtgärder som lyfts fram i strategin, säger Gunilla Kronvall, verksamhetsledare på Lund Citysamverkan.

Citysamverkan nystartade hösten 2024 med två nya resurser, Gunilla Kronvall med bakgrund inom arkitektur och fastighetsutveckling samt Caroline Lundgren Ekholm som har jobbat med handel i staden. Verksamheten har sin bas på Västra Mårtensgatan i Botulfsområdet, där de i februari öppnade en lokal för möten och samverkan i stadskärnan.

– Vi har community frukost varje tisdag, arrangerar workshops och utbildningar, har samverkansmöten med handel, fastighetsägare, kommunala politiker och tjänstepersoner, och många andra aktiviteter. Vi ser att det gör skillnad, att kommunikation och dialog är viktig för att fortsätta utveckla och stärka Lund City som den uppskattade handels- och besöksdestination som den redan är, säger Gunilla Kronvall.

Tillsammans med externa aktörer ska Lunds kommun nu upprätta en handlingsplan för att genomföra insatser i stadskärnan utifrån strategin, har kommunfullmäktige beslutat. I framtagandet av denna handlingsplan är Lund Citysamverkan en medverkande part.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.