AI om framtidens kontor

24 november 2023

För fjärde året i rad har Castellum undersökt kontorsarbetares förväntningar på arbetslivet och kontoret som arbetsplats. Rapporten lyfter ämnen som kontorets roll, utformning av ytor och service, geografi och hybrid- och distansarbete. Och en AI-robot som spår i kristallkulan.

Castellum.jpg
Bild: Castellum

I Castellums senaste rapport,  Framtidens arbetsliv 2023, får Chat GPT svara på vad som kännetecknar framtidens kontor och det skulle lika gärna kunna vara en branschkollega som spår i kristallkulan. Chat GPT svarar med mänsklig eftertanke på frågan vad som kännetecknar framtidens kontor. Nedan hittar du analysen.


Flexibilitet

Hybridarbete, där medarbetare har möjlighet att arbeta både på kontoret och på distans, förväntas bli mer vanligt. Kontor kommer att vara utformade för att stödja olika arbetsstilar och behov, med flexibla arbetsplatser, mötesrum och teknisk infrastruktur för effektivt samarbete oavsett plats.


Teknologi och digitalisering

Kontor kommer att vara starkt präglade av teknologi och digitalisering. Det kan innefatta avancerade digitala kommunikationsverktyg, molnbaserade plattformar för samarbete, virtual reality (VR) eller augmented reality (AR)-teknik för virtuella möten och samarbete på distans, samt smarta sensorer och automatisering för att skapa en mer effektiv och anpassningsbar arbetsmiljö.


Flexibla och anpassningsbara utrymmen

Kontorsutrymmen kommer att vara mer flexibla och anpassningsbara för att möta föränderliga behov och aktiviteter. Det kan inkludera modulära möbler och väggar som kan omkonfigureras efter behov, samt anpassningsbara ljussättningar och akustiska lösningar för att skapa en mångsidig arbetsmiljö.


Fokus på välbefinnande och hälsa

Framtidens kontor kommer att prioritera medarbetarnas välbefinnande och hälsa. Det kan innebära integrerade tränings- och friskvårdsfaciliteter, gröna utrymmen och utomhusområden för avkoppling och återhämtning, samt belysning och luftkvalitet som främjar en hälsosam arbetsmiljö.


Hållbarhet och miljömedvetenhet

Kontorsdesign kommer att vara mer inriktad på hållbarhet och miljömedvetenhet. Det kan inkludera användning av återvunna material, energieffektiva lösningar, gröna tak och väggar, samt möjligheter till avfallshantering och återvinning.


Utrymmen för samarbete och kreativitet

Framtidens kontor kommer att innehålla utrymmen som främjar samarbete, kreativitet och innovation. Det kan vara gemensamma mötesrum, kreativa arbetsplatser eller innovationshubbar där medarbetare kan utbyta idéer och arbeta tillsammans med projekt.


Inkluderande och mångsidig design

Designen av framtidens kontor kommer att vara mer inkluderande och mångsidig för att möta behoven hos olika medarbetare. Det kan innefatta anpassningar för personer med funktionsnedsättningar, olika arbetsstilar och behov, samt skapande av utrymmen för att främja inkludering och jämlikhet.


Läs hela rapporten här


Källa: Castellum

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.