Ny undersökning: Företag hotas av brott

23 april 2024

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brott och otrygghet. Det visar Företagens trygghetsundersökning 2024, som bygger på svar från drygt 16 000 svenska företag. Bild: Unsplash

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel av landets kommuner inkluderat näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet. Ännu färre har kartlagt det lokala näringslivets utsatthet, vilket framgår av Brottsförebyggande rådets kartläggning.

- Resultaten är allvarliga då denna undersökning visar att oron och utsattheten för brott präglar företagsklimatet i hela landet. Konsekvenserna av oron och utsattheten är att cirka tio procent av företagen överväger att flytta eller lägga ner verksamheten, säger statsvetaren och näringslivsexperten Jacob Ämtvall, Stiftelsen Tryggare Sverige.

  I undersökningen har Stiftelsen Tryggare Sverige kartlagt drygt 16 000 företagares oro, utsatthet och konsekvenser för brott. Resultaten visar att majoriteten av företagen bedriver sin verksamhet med vetskapen om att de när som helst kan drabbas av brott. En oro som är befogad då så många som 40 procent rapporterar att de har utsatts för olika typer av brott under det senaste året.

  - En förutsättning för att minska brottsligheten är att den kommer till polisens kännedom. Nästan 60 procent av företagen uppger emellertid att de inte polisanmält något av de brott de har utsatts för under det senaste året. Orsaken är framför allt uppfattningen att det inte är någon idé eftersom en anmälan sällan leder till någon åtgärd. Det ska noteras att anmälningsbenägenheten är hopplöst låg över hela landet; i storstäder, i mellanstora städer och på landsbygd, säger Jacob Ämtvall.

  Pernilla Gilbert

  Kommunikatör

  Följ artikelämnen

  Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.