Vad är lagom varmt på kontoret?

17 januari 2018

Att människor på ett kontor upplever temperaturen inomhus olika är fullt naturligt menar Carolina Wadsten, affärsområdeschef kontor, och Göran Wigermo, Chef Teknik & service på Vasakronan Göteborg. här benar de ut vilka faktorer som påverkar och vad var och en kan göra för att få en mer behaglig upplevelse av temperaturen på arbetsplatsen.

Inomhusklimat Vasakronan.jpg
Var och en kan bidra till att få en mer behaglig upplevelse av temperaturen på arbetsplatsen. Bild: Vasakronan

Vi har alla en förinställd inre termostat vilken gör att vissa människor upplever ett kontor som är 22 grader som för kallt, medan andra upplever att det är för varmt. Vasakronan i Göteborg bjöd in till ett frukostmöte där de delade med sig av sin "forskning" och hur de aktivt arbetar med att hitta en lösning som passar alla.

– Det finns mycket forskning kring inomhusklimat och ingen ska behöva vara missnöjd, säger Göran Wigermo.

När Vasakronan startade sitt projekt var frågeställningarna många varför de vände sig till Chalmers Tekniska Högskola. En av frågorna de ställde var hur många människor på samma kontor som kan vara nöjda med samma temperatur? Svaret de fick var att 95 procent kan vara nöjda samtidigt, men det gäller enbart om det råder samma förutsättningar. Det vill säga att alla har samma klädel, aktivitetsnivå och arbetsuppgifter vilket i praktiken är omöjligt.

Hur varmt är lagom?

Carolina Wadsten och Göran Wigermo talar om intressant forskning som visar att hur temperatur upplevs beror på en mängd faktorer - utöver vår medfödda termostat som inte alls är 37 grader för alla, fast vi tycks tro det. Vår normala kroppstemperatur varierar mellan 35 och 38 grader.

Inte minst påverkas upplevelsen av temperaturen av hur vi klär oss och hur mycket vi rör oss i jobbet. En kofta eller en kavaj ökar upplevelsen av temperaturen med två grader. En undertröja till det plussar på en halv grad. Om du till exempel väljer att stå upp och arbeta istället för att sitta ner upplever du temperaturen hela tre grader varmare. 

Även dagsformen påverkar hur vi upplevera inomhusklimatet. Faktorer som sömn, kost och stress är viktiga. Ju sämre vi hanterar dessa faktorer, ju mer fryser vi.

Den faktiska lufttemperaturen påverkas av luftrörelser och temperaturstrålning från till exempel kalla eller varma fönster. Människor är känsliga för drag, dock är det svårt att mäta luftrörelser då det handlar om låga hastigheter. Enligt svensk standard 0,15 m/s under vinterhalvåret och 0,25 m/s under sommaren.

– Det gör att det i princip är en omöjlig situation att skapa en miljö där ingen besväras av drag, säger Göran Wigermo.

Klimat – en Hållbarhetsfråga

Carolina Wadsten berättar att vi i Sverige oftast ser 20 grader som en riktnivå för behaglig inomhustemperatur. Enligt docent Lars Ekberg vid Chalmers Tekniska Högskola visar forskningen att de flesta tycker att temperaturen på kontoret är som bäst vid 24 grader under sommaren och 22 grader på vintern. 

– Vasakronan försöker hålla de temperaturerna i sina lokaler. Inomhusklimatet är också en hållbarhetsfråga, vi vill inte slösa energi i onödan, säger Göran Wigermo.

Eget ansvar – en bit på vägen

Då en arbetsplats består av både kallblodiga, varmblodiga, rörliga och stillasittande medarbetare är inomhusklimatet en utmaning. Carolina Wadsten och Göran Wigermo menar att de som fastighetsägare kan göra mycket, men att en del ansvar vilar på respektive individ. 

– Det handlar om enkla saker som att välja om man ska sitta eller stå vid skrivbordet, hur mycket kläder man ska ha på sig samt om hur mycket vi rör oss under arbetsdagen. För att ta reda på vilken temperatur som är den mest optimala för varje individ vid olika tillfällen har Vasakronan tagit fram appen "Lagom varmt". I appen matar man in faktorer som klädsel, aktuell dagsform, om man är frusen eller varm med mera, och får då fram vad den optimala temperaturen för just en enskild individ är.

– Appen är bra som riktmärke, säger Carolina Wadsten. De många parametrarna man kan använda sig av ger ett tydligt resultat

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.