Tänk på detta när du söker lager

7 december 2017

Under årens lopp har Lokalguiden samlat på sig ett antal råd och tips från aktörer som vet vad det handlar om när man ska söka lokaler för lager och logistik. Vad man ska tänka på, hur man ska tänka och kanske inte tänka. Här har vi samlat en del av de tipsen och råden. Håll till godo.

Arlandastad, Stockholm

Många fastighetsägare upplever att det kunden alltid efterfrågar är flexibilitet, i synnerhet om man tecknar ett längre avtal. Trots det upplever man att många företag missbedömer sitt lokalbehov över tid och att de ofta tenderar att växa mer än de själva trott. Givetvis vill de flesta inte på sig en för stor kostym men att då istället välja en fastighetsägare som har resurser och muskler att följa företaget i dess utveckling kan vara nog så viktigt.

Logistikbranschen utvecklas snabbt, därför gäller det att planera för framtiden redan i dag.

Planera rätt

Andra frågor man måste fundera över är givetvis teknikaliteter som att ta reda på om golvet har rätt bärighet, om lokalen har rätt takhöjd och klimat och så vidare. När takhöjden är 11,7 meter går det till exempel att stapla upp till åtta pallar högt. Genom att välja en gångbredd om 2,9 meter istället för det vanligare om 3,2 till 3,8 meter, räcker en mindre lokal för samma antal pallar. Det betyder att du får lägre kostnader vilket sedermera leder till en bättre ekonomi. Planera rätt alltså! Och är man inte proffs på lokalfrågor kan det vara värt att ta hjälp av en konsult på området.

Tänk grönt

Mer och mer fokus riktas numera på energieffektivitet. Allt fler vill ha låga driftskostnader och därmed också en miljövänlig fastighet. Det är helt klart en trend som drivs av både hyresgäster och fastighetsägare. I dag är det en av de största argumenten för att flytta till nybyggt. För vid en flytt från en äldre fastighet till en nybyggd, miljöcertifierad logistikanläggning minskar energikostnaden ofta med hela 30 till 40 procent. Miljöcertifieringen innebär också att inomhusmiljön optimerats för att dina medarbetare ska må bra och prestera bättre. Det finns alltså många fördelar att tänka grönt!

Var ute i god tid

Det första man måste tänka på när man börjar leta nya lagerytor är om man vill satsa på just nyproduktion eller bara titta på befintliga lokaler. Allt handlar om tidsaspekten, det gäller att börja söka i rätt tid så att man inte målar in sig i ett hörn. De flesta söker lokaler med hyfsat kort varsel med en framförhållning på sex-nio månader och vill skriva kortare avtal, på tre-fem år. De två parametrarna klaffar inte med nyproduktion. Kan du inte vänta eller om du inte kan skriva ett längre avtal, då är det befintligtmarknaden som gäller. Vill du titta på nyproduktion däremot ska du börja titta två år innan. Så egentligen ska alla börja titta cirka två år innan så att de kan sondera terrängen och värdera om de kanske kan ta på sig ett nyproduktionskontrakt. Annars riskerar man att hamna i en situation där man bara har befintligt att välja på eller förlänga sitt befintligt avtal.

Bäst för din verksamhet?

Vilken typ av lagerlokal du behöver beror givetvis på vad du ska lagra i din lagerlokal. Behöver du lagra brandfarliga produkter, fryslager för produkter som kräver kylrum, värmelager för varor som behöver hållas varma eller söker du ett helautomatiskt höglager?

Svara på frågorna

För att veta hur stor lagerlokal du behöver gäller det att svara på ett antal frågor: Hur många ska få plats i lokalen? Hur mycket produkter behöver du lagra? Behöver du utrymme för maskiner, verktyg eller andra typer av saker som tar stor plats? Vad har du för budget? Önskar du ett stort inhägnat område med bra ytor för lastning och eventuellt avfall? Behöver du en stor lastkaj med utrymme för flera fordon samtidigt att lasta på och av?

Typ av lager

De vanligaste lagerlokalerna är en lösning för förvaring och distribution av kommersiella och industriella produkter. Här hanterar du dina varor med pallställ och annan inredning som minimerar arbetsbördan.

Man kan också hyra in sig på ett lagerhotell och delar då lageryta med andra företag. Självklart får du dock eget förvaringsutrymme med egen nyckel. Detta förhyrningssätt kan innebära fina synergieffekter med dina grannar.

Behöver du lagra varor på höjden är ett höglager ett måste. Oftast är det den här typen av ytor som efterfrågas mest. Ytor med en port per 1 000 kvm och en markport. Minimum 10 meter i takhöjd, gärna 11,7 meter. Förutom takhöjden efterfrågas oftast också en hyfsad rangeryta, för att kunna hantera en 24 meters lastbil, plus ett entresolplan ovanför portarna för kontorsytor. Allt för att inte stjäla lageryta.

Läget

Var din nya lokal ska ligga är givetvis också viktigt. Men vad som är optimalt läge för ett företag kan vara ett dåligt läge för ett annat. Att läget är en affärskritisk punkt är nog alla eniga om. Behovet av att ha nära till transportleder är vanligt, men är det i så fall någon speciell typ av transport som är viktigare - båt, tåg eller annan typ av transportmöjlighet? Eller är det smartare för dig att ligga nära leverantörer och kunder och/eller nära ditt kontor, butik eller restaurang?

Gå in på lokalguiden.se och sök efter din framtida lagerlokal.    

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.