Värtahamnen får ny entré

3 december 2019

Utveckling av kvarteret kopplar samman Värtahamnen och Gärdet och en ny entré skapas.

Foto: Stadsutvecklarna i Värtahamnen

Capman förbereder nu sin fastighet i kvarteret Lybeck inför Rekryteringsmyndighetens inflyttning. Parallellt med detta pågår arbetet med att bygga ut byggnaden.

En arkad med trottoar och lokaler i bottenvåningen planeras invid Södra Hamnvägen och framsidan vänds mot Värtahamnen. På så sätt skapas en tydligare koppling till den framväxande stadsdelen, med levande bottenvåningar, lokaler och en variation av verksamheter.

- Kvarteret Lybeck är strategiskt viktigt för Värtahamnens framväxt då det genom sitt läge utgör länken mellan Gärdet och Värtahamnen. Sådana kopplingar är avgörande för att kunna få till den sammanhängande stadsväv som vi vet skapar stadskänsla och uppskattas av människor. Det är därför glädjande att Capman nu utnyttjar den möjligheten på bästa sätt genom att eftersträva stadsliv och koppla ihop bebyggelsen, säger Kristina Alvendal från Stadsutvecklarna i Värtahamnen, i ett utskick.

Till dagens befintliga byggnad om 30 000 kvadratmeter adderas lika mycket yta. Byggnaden byggs på och en ny högdel tillskapas. Hållbarhetsambitionerna är höga och kvarteret planeras att certifieras som Leed Gold. Den första hyresgästen väntas flytta in i maj 2020 och fastigheten planeras stå helt färdig under 2023.

Läs mer:

Uno först ut i Värtahamnen

Bonnier Fastigheter utvecklar nya Värtahamnen

Niam gör avtryck i Värtahamnen


Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.