Niam gör avtryck i Värtahamnen

17 september 2019

Niam är ett av fastighetsbolagen som ligger i framkant i Stockholm. Inte minst tack vare deras stora utvecklingsprojekt i Värtahamnen. Ola Kolmert, projektledare, berättar om Niams fastighetsägande och bolagets framtida planer.

Foto: Kontorsbilderna är från kontorshuset Uno och ägs av Niam

Var i Storstockholm äger ni lokaler?

–  Niam äger fastigheter i Stockholm, Täby, Värtahamnen och Huddinge.

Kan du berätta om några specifika objekt som är lediga just nu?

–  I Värtahamnen arbetar vi med ett stort utvecklingsprojekt. Projektet består av två etapper. Etapp 1 pågår nu och består av uthyrning av ca 7 200 kvm totalrenoverade kontor på Hangövägen 29. Projektet går under namnet UNO. Här erbjuder vi kontorslokaler från 250 kvm upp till 1 650 kvm i ett plan. Vi kan erbjuda upp till tre sammanhängande våningsplan, det vill säga totalt cirka 5 000 kvm. 

– För den andra etappen, som består av ca 36 000 kvm nyproduktion kontor, pågår projektering av byggnaden. Här kommer vi att kunna erbjuda stora sammanhängande ytor upp till 36 000 kvm, varje våningsplan är cirka 3 700 kvm. Totalt kommer cirka 2 800 - 3 000 arbetsplatser skapas i byggnaden. Vår bedömning om tillträde är våren/sommaren 2023. Värtahamnen är under stor  utveckling och vi driver detaljarbetet ihop med ett flertal fastighetsägare i området och ihop med Stockholms stad. Värtahamnen kommer att bli ett väldigt stor utvecklingsområde med kontor, bostäder och service.


Vad är det viktigaste för er i relationen med en hyresgäst?

–  Viktigast är att det finns en öppen och kontinuerlig dialog med våra hyresgäster.

Vad är viktigt för hyresgästen att vara extra uppmärksam på när det är dags att skriva hyreskontrakt?

–  Det primära är att säkerställa att hyresgästen och hyresvärden är överens om utförandet av lokalen inför tillträde. Att lägga mycket tid på att beskriva lokalens utförande och ansvarsfördelning både ekonomiskt och utförandemässigt mellan hyresvärden och hyresgästen säkerställer att hyresgästen får den lokalen de har hyrt samt att hyresvärden kan prissätta lokalen och projektet rätt.


 I Värtahamnen är målbilden att arbeta in miljöaspekter vilket möjliggör en miljöcertifiering av fastigheten efter genomförd renovering.


På vilket sätt arbetar ni tillsammans med era hyresgäster när det gäller miljöfrågor?

–  I samband med att Niam genomför större renovering likt den i Värtahamnen är målbilden att arbeta in miljöaspekter vilket möjliggör en miljöcertifiering av fastigheten efter genomförd renovering. 

Vilka är de vanligaste missförstånden som kan uppstå mellan fastighetsägare och hyresgäst?

–  Uppfattningen vad som ingår i hyresavtalet och vad som ej ingår i hyresavtalet, ansvarsfördelning av kostnader för investeringar. På Niam har vi tagit fram projektgenomförandebilagor vilka beskriver processen från att hyresavtalet skrivs fram till tillträdet. Hyresgästen förväntas under genomförandet vara delaktig i processen och lämna besked till hyresvärden för att säkerställa att utförande, tider och projektkostnader följ inom ramen för det tecknade hyresavtalet. 

Vad ska man som hyresgäst tänka på i valet av hyresvärd?

–  Är det en hyresvärd som har ekonomisk stabilitet det vill säga kan genomföra den hyresgästanpassning hyresvärden och hyresgästen har överenskommit. Finns det möjlighet att växa/minska inom hyresvärdens bestånd är för vissa bolag en viktig parameter.