Kontor och handel i Värtahamnen

25 juni 2019

Bonnier Fastigheter slår på stora trumman och utvecklar nya Värtahamnen. Projektet är bolagets största någonsin där kontorshuset Pirhuset förväntas bli ett nytt landmärke för hela Stockholm.”Det är En unik möjlighet”, säger Tomas Hermansson, vd på Bonnier Fastigheter.

Foto: AIX, Link Arkitekter, Stockholms stad och Yousef Boussir

För de flesta stockholmarna är Värtahamnen i dag mest känd som platsen där man tar båten till Finland. Men kommande år ska området utvecklas till något mycket mer än så. Stockholm stad har tillsammans med en rad fastighetsägare tagit fram en vision om hur Värtahamnen ska utvecklas. Bonnier Fastigheter kommer att vara en av de mest framträdande fastighetsägarna i området som är en del i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.

– Man kan säga att det har funnits lite olika planer för området sedan mitten på 1990-talet. Man talade då om en finansplats och ett ”mediacity”. Av olika anledningar blev det inte så, men den här gången är planerna verkligen på riktigt, säger Tomas Hermansson, vd, på Bonnier Fastigheter.


Havsnära kontor

Ett nytt bolag, Stadsutvecklarna i Värtahamnen, har grundats för att ta fram en övergripande vision och samordna marknadsföringen. Aktörerna som står för det formella samarbetet är Stockholms Hamnar, Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och Bonnier Fastigheter. Det underliggande temat är att förvandla ett gammalt industriområde till en levande stadsdel med havsnära kontor i innerstadsläge.

– Alla aktörer i området har samma incitament. Det här är ett fantastiskt läge som tickar alla boxar. Från vår sida har vi utgått från vad Bonnier står för med ett starkt historiskt samhällsengagemang. Vi står för en långsiktighet och äger våra fastigheter väldigt länge. Därför är det viktigt att vi inte bara tittar på en enskild fastighet. Värtahamnen står för något mer och det blir det största projekt som Bonnier har gjort på det här sättet, säger Tomas Hermansson.


För att lyckas med att skapa ett nytt landmärke måste hänsyn tas dels till Stockholms utveckling och historia och dels till Bonniers värderingar.


Nya Värtahamnen omfattar kommersiella byggrätter på 150 000 kvm. Bonnier Fastigheter blir en dominerande aktör med upp till 75 000 kvm. I den ytan ingår Pirhuset som väntas bli ett landmärke för området – och för hela Stockholm.

– För att lyckas med att skapa ett nytt landmärke måste hänsyn tas dels till Stockholms utveckling och historia och dels till Bonniers värderingar. I urvalsprocessen av arkitekter började vi med en bruttolista med cirka 100 arkitektkontor som vi trattade ner till tolv stycken bolag, både svenska och internationella, som fick komma och presentera sig och sina visioner för platsen. Pirhuset ritas av ett konsortium där AIX och kinesiska DP Architects ingår, säger Thomas Tranberg, fastighetsutvecklingschef på Bonnier Fastigheter.

Byggstart 2021

Portalen kallas det andra kontorshuset som blir 15 000 kvm fördelat på 13 våningar. Det ligger i själva entrén till området med närhet till tunnelbanan. Om det blir Pirhuset eller Portalen som byggs först är i dagsläget inte beslutat. Planerna är att sätta spaden i backen 2021 med ett första tillträde 2023.

– Det kan också bli så att Pirhuset och Portalen byggs parallellt, men det beslutar vi i ett senare skede. Portalen ligger i ett fantastiskt bra läge med en inbjudande och modern arkitektur som andas hamnkänsla. Byggnaderna kommer att se helt olika ut. Dock är kvalitén och utformningen av vissa funktioner en röd tråd i projektet. Ambitionen är att skapa en aktivitetsbaserad stadsdel, inte bara kontor, och då är det viktigt att fastigheterna får olika uttryck och innehåll, säger Thomas Tranberg.


Överlag är Värtahamnen det sista stora utvecklingsområdet innanför tullarna och att få vara med och utveckla det är en unik möjlighet.


Den tredje delen av Bonnier Fastigheters planer i Värtahamnen utgörs av en kontors- och handelsfastighet kallad Bristol som ligger precis vid hållplatsen för den planerade spårvagnen. Där ska även en ny park byggas som kommer att bli nästan lika stor som Kungsträdgården.

– Vi utreder för närvarande vilken service och handel som kommer att efterfrågas i närområdet och hur det kan utformas på bästa sätt. Parken är utlagd på ett väderstreck som innebär att den kommer att ha sol hela dygnet. Överlag är Värtahamnen det sista stora utvecklingsområdet innanför tullarna och att få vara med och utveckla det är en unik möjlighet, säger Tomas Hermansson.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.