Ulleråker blir urban och grön-blå stadsdel

12 december 2017

Under de senaste hundra åren har Ulleråker varken varit särskilt spännande eller tillgängligt för Uppsalaborna. Men nu ska området bli en urban och grön stadsdel med en blandning av bostäder och lokaler för olika typer av verksamheter samt service.

Bild: Riksbyggen

Ulleråker är en viktig pusselbit i utvecklingen av Södra Staden där kommunens målsättning är 25 000 bostäder och 10 000 nya arbetsplatser. Uppsala kommuns plan för Ulleråker är att skapa en hållbar och tät stadsdel för hela livet, där historia möter nytt och läget bjuder in till möten och kunskapsutveckling. Arbetsplatser ska tillskapas liksom handel och service och när området är färdigutvecklat ska här bo 17 000–19 000 människor.

– Ulleråker är en outnyttjad del av Uppsala, vilket gör det här projektet väldigt spännande. Området har liksom legat vid sidan om staden och levt sitt eget liv i flera hundra år, trots att det ligger så centralt, säger Kristina Mårtensson, Projektchef Ulleråker, Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun. Men nu är det alltså dags för Ulleråker att vakna till liv och byggnationen av etapp ett drar enligt plan igång under 2018.

– Den första etappen består av två detaljplaner. Dessa rymmer dels byggnation av blandstad kring vattentornet och det som ska bli Lyrikparken. Till detta kommer iordningställandet av ett nytt kollektivtrafikstråk. Den tredje delen blir byggnation av stadskvarter med det centrala Vinghästtorget, handel, service, bostäder och lokaler för olika typer av verksamheter. Möjligheten att bygga bokaler i dessa kvarter har diskuterats, dvs att man som småföretagare kan ha sin verksamhetslokal på markplan, i anslutning till sin bostad en våning upp. 

Lediga lokaler redan nu

Enligt en övergripande plan ska kommunen, som idag äger både marken och fastigheterna i området, ha avyttrat allt senast år 2030. Men trots att byggnationen av de nya kvarteren ännu inte startat finns redan idag lokaler i befintliga fastigheter att hyra.

– Bland annat har vi en stor tillgång i Nya hospitalet. En stor, vacker, palatsliknande byggnad från slutet av 1800-talet som tidigare varit navet och en del av Ulleråkers sjukhus. Dessa lokaler skulle lämpa sig mycket bra för t ex mindre företag eller företagshubbar, konstaterar Kristina Mårtensson.

Centralt, urbant och grönt

Ulleråker ligger mittemellan Uppsala Universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Närheten till de båda universiteten gör Ulleråker attraktivt, inte minst för kunskapsintensiva företag. Dock verkar inte alla ha fått upp ögonen för områdets fördelaktiga läge.

– Många Uppsalabor tycks uppleva att Ulleråker ligger långt bort från de centrala delarna av staden, men i själva verket ligger området jättenära stadskärnan. Att cykla mellan Resecentrum och Ulleråker tar 10-15 minuter om man cyklar i maklig takt. Med buss kan man ta sig från Resecentrum till Ulleråker på 12 minuter. Bussförbindelserna genom området är dessutom väldigt täta, menar Kristina Mårtensson. Och ännu bättre kommer det att bli när den planerade utbyggnaden av kollektivtrafiken är klar.

– I takt med att Uppsalas olika delar växer ihop kommer Ulleråker bli ett alltmer centralt läge och kommer bli både en urban och en grön-blå stadsdel med stora gröna ytor och tillgång till Fyrisån. Ulleråker blir en väldigt härlig och spännande plats att bo och verka på.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.