Skapar kontorsytor på innergård

27 februari 2018

För att möta efterfrågan på centrala kontorslokaler i Växjös stadskärna bygger Castellum nya kontorsytor. Byggnaden är ett gott exempel på förtätning då den skapas på en innergård, på en yta som idag inte är annat än ett luftrum.

Castellum.jpg
Delaktiga i första spadtaget var Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande, Jenny Rungegård, Castellum, Håkan Stjernqvist, Dynacon samt de blivande hyresgästerna Jonas Björnlund, Griffel och Staffan Wadsworth, Readly.

För att möta efterfrågan på centrala kontorslokaler i stadskärnan bygger Castellum nya kontorsytor. Byggnaden är ett gott exempel på förtätning då den skapas på en innergård, på en yta som idag inte är annat än ett luftrum. Byggnationen dockas på befintligt trapphus och hiss, vilket innebär ett effektivt resursutnyttjande. Dessutom skapas flexibla ytor då hyresgästerna ges möjlighet att växa mellan befintlig huskropp och nybyggnation. Nyligen togs ett minst sagt annorlunda spadtag för projektet då gigantiska ballonger släpptes upp i skyn.

Unikt med tillbyggnaden är att den ställs på pelare för att behålla befintlig parkering samt nedfart till garage. Stadsbyggnadskontoret har även tillåtit ett avsteg från de annars strikta reglerna att byggnation inom rutnätsstaden inte får vara mer än fyra våningar högt. Möjligheten till ett femte plan gavs då det är en gårdsbyggnad och inte stör gatuvyn.

- Det behövs fler kontorsytor i Växjö City, det har inte byggts några nya kontor inom rutnätsstaden på många år. Jag tycker att detta är ett bra exempel på hållbar förtätning och det är roligt att vi kan nyttja och utveckla vår stadskärna på ett positivt sätt, säger Jenny Rungegård, Affärsområdeschef på Castellum Växjö.


Det behövs fler kontorsytor i Växjö City, det har inte byggts några nya kontor inom rutnätsstaden på många år.


Nybyggnationen är en tillbyggnad i kv. Tullen 18, som är det gamla polishuset. Sedan Castellum (dåvarande Norrporten) förvärvade fastigheten 2001 har den använts som kontor med butiker i bottenplan. Det är endast de gamla häktescellerna på vinden som stått outnyttjade och orörda, då dess beskaffenhet med bärande väggar och högt sittande fönster gjorde att de ansågs icke uthyrningsbara. Dock blev efterfrågan på kontor så stor att Castellum 2016, efter ett lyckat pilotprojekt, omvandlade även dessa till kontor.

Tillbyggnaden innefattar 1 600 kvm effektiva kontorsytor och står klar för inflyttning 1 mars 2019. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.