Att tänka på vid omförhandling

22 december 2017

Vad kan ligga till grund för att man ska kunna säga upp sitt kontrakt innan kontraktstiden gått ut och vad ska man som hyresgäst tänka på vid en omförhandling av sitt kontrakt?

skriva avtal.jpg
skriva avtal.jpg

Ett hyresavtal för en lokal tecknas vanligen för bestämd tid och är bindande för hela den avtalade hyrestiden. Avtalet kan sägas upp för upphörande som tidigast till hyrestidens slut, och uppsägningen skall göras senast nio månader innan avtalet löper ut. Det är ovanligt att kunna säga upp sitt avtal innan hyrestidens slut men kan hyresgästen inte nyttja sin lokal så som det är avtalat på grund av att det är en brist av väsentlig betydelse i lokalen, samt att hyresvärden inte kan åtgärda detta inom rimlig tid, kan hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning av avtalet kan inte ske efter att bristen i lokalen har åtgärdats.

Om man har fått ändrade lokalbehov och har långt kvar på sin hyrestid rekommenderar vi att man kontaktar sin hyresvärd. När hyresvärd och hyresgäst har en bra dialog går det mesta att lösa under hela hyresperioden. Ibland kan det finnas möjlighet att exempelvis byta lokal inom fastighetsägarens bestånd. 

Omförhandling

Man måste säga upp sitt avtal för omförhandling senast nio månader innan hyrestiden löper ut och tydligt ange till vilka hyresvillkor man önskar förlänga avtalet. När det gäller förhandlingsmöjligheterna så beror det mycket på den rådande hyresmarknaden och hur stor efterfrågan är på den typ av lokal man hyr. I en uppåtgående marknad ser fastighetsvärden ofta omförhandlingen som en möjlighet att höja hyran. Som hyresgäst kan man då försöka förhandla sig till åtgärder i lokalen, som exempelvis enklare ytskiktsrenovering eller liknande. Då handlar det om en uppsägning för villkorsändring och då måste hyresgästen vara mycket tydlig med vilka villkor man vill omförhandla. Det finns en hel del formkrav som ska uppfyllas i en uppsägning så det är viktigt att vara påläst.

Precis som vid uppsägning för avflyttning är formkraven viktiga. Har man förändrade behov finns det ingen anledning till att inte ta upp detta med sin fastighetsägare på en gång. En hyresgäst har samma förhandlingsmöjligheter vid omförhandlingar som vid nytecknande av kontraktet, givetvis med hänsyn till rådande marknadsvillkor.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.