Så växer Karlastaden fram

6 december 2021

Karlastaden i Göteborg omfattar en markyta på hela 32 000 kvadratmeter och kommer, när det står klart, bestå av åtta kvarter med bostäder, kontor, handel och service. Under 2021 har arbetet fortgått och området växer sakta men säkert fram.

Göteborgs allra mest spännande projekt, Karlastaden på Lindholmen, håller på att byggas i en rasande takt.

Karlatornet har nu hunnit upp lite av en dryg tredjedel av sina 73 våningsplan, enligt planen kommer tornet närma sig våning 70 vid årets slut. Varje vecka adderas ett våningsplan. Parallellt pågår montering av fasad och arbeten inuti.

Utvecklingen av ytterligare tre kvarter är igång i ett joint venture mellan Serneke och Balder.

Övriga kvarter

Precis intill tornet pågår också byggnationen av podiebyggnaden som ska innehålla såväl kontor som hotell.

– I Karlastaden i övrigt byggs just nu också kvarteret Capella som ska innehålla två huskroppar med både bostäder, kommersiella lokaler och samhällsservice som skola och vård. Utvecklingen av ytterligare tre kvarter är igång i ett joint venture mellan Serneke och Balder. De sista tre kvarteren är ute på marknaden för att finna sina köpare, berättar Johan Live, Kommunikationschef på Serneke Group AB.


Kvarteren som byggs i ett joint venture mellan Serneke och Balder innefattar 450 lägenheter. Enligt planen kommer byggnationen av de aktuella husen att påbörjas under 2022 med beräknad start av inflyttning under 2024.

Då börjar inflyttningen

Under 2022 kommer byggnationen av både Karlatornet och övriga delar av Karlastaden fortsätta, men de som ser fram emot att flytta in i de nya kommersiella ytorna får vänta lite till. Kontorsytorna i Karlatornet kommer inte bli klara förrän under hösten 2023, samtidigt som de kommersiella ytorna hos Tosito och Hemsö i kvarteret Capella.

Ny fart 2021

Under 2020 brottades branschen med flera problem som hängde ihop med pandemin, Serneke och Karlastaden var inget undantag, men under 2021 har det sett desto ljusare ut.

– Efter ett tufft år 2020, då arbetena med Karlatornet fick pausas på grund av påverkan av coronapandemin och den globala finansiella osäkerheten, har det flutit på bra under hela 2021, konstaterar Johan Live avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.