Nytt arbetsliv efter pandemin

9 mars 2022

Restriktionerna har nu släppt och arbetslivet återgår äntligen till det normala. Eller? I en ny rapport tar HR-företaget Simployer ett helhetsgrepp på arbetsplatsen, ledarskapet och engagemanget efter pandemin. En undersökning där både chefer och medarbetare har svarat på frågor om hur arbetet fungerat under pandemin ligger till grund för ett antal slutsatser.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Pandemin har förändrat arbetslivet på flera sätt. De som haft möjlighet har arbetat hemma i närmare två år. Frågan är hur det kommer att påverka och förändra våra framtida arbetsliv, vilka erfarenheter och lärdomar tar vi med oss nu när vi ska återgå till våra arbeten igen?

I en nyproducerad rapport har HR-företaget Simployer tagit ett helhetsgrepp på våra arbetsplatser och de nya förutsättningar som pandemin medfört. Ämnen som ledarskap, begreppet arbetsplats, medarbetarengagemang och ett antal goda råd till både chefer och medarbetare lyfts fram.

- Det är en ny arbetsplats de återvänder till. Även om vi inte ser förändringen har pandemin ställt saker i nya perspektiv. Det är viktigt att ha förståelse för att pandemin har varit påfrestande och många har mått väldigt dåligt, säger Fredrik Christiansson, vd för Simployer Sverige.

I rapporten presenteras också en undersökning om erfarenheterna av hemarbetet under pandemin. Både chefer och medarbetare har svarat på frågor om vad som varit positivt, vad varit problematiskt samt vad de önskar sig för slags arbetsförhållanden framåt.

- Hemarbetet har satt ledarskapet på en hel del prov. Att inte kunna nå medarbetarna om något behöver lösas omedelbart har varit en sådan sak som chefer upplevt negativt. En lärdom är att ha tydliga rutiner och en organisation som fungerar både i normalläge och vid hemarbete, säger Fredrik Christiansson.

Några av slutsatserna i rapporten:

- Många har mått dåligt under pandemin. Nära hälften av hemarbetarna, 46 %, uppger att de har drabbats av psykisk ohälsa.

- En attraktiv arbetsplats blir allt viktigare för att rekrytera medarbetare. Arbetsplatsens funktion som mötesplats har blivit tydlig.

- Engagemang ger bättre resultat, men engagemang är inte en känsla hos medarbetaren, utan något som skapas av ett bra ledarskap.

- Bekräftelse, riktning och stolthet är enligt rapporten nödvändiga komponenter för att skapa engagemang i arbetet.

- Distansarbete innebär en risk för att känslan av samhörighet mellan kollegorna minskar.

Hemarbetet har satt ledarskapet på en hel del prov.

Goda råd till chefer efter pandemin:

- Ge stöd till medarbetare som har haft det jobbigt under pandemin. De kan själva ha varit drabbade eller levt isolerade och mått dåligt.

- Kommunicera policyn kring hemarbete framåt. Förklara varför företaget eller organisationen valt den modellen, för att skapa förståelse.

- Skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser – på riktigt. Olika behov för olika tillfällen ökar kreativiteten och dynamiken på arbetsplatsen.

Läs hela rapporten här.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.