Nya ytor i Trelleborg

2 april 2019

När den pågående hamnflytten österut i Trelleborg är klar frigörs mark för minst 4 000 nya bostäder i vattennära läge mitt i stadens centrum. I projektet Kuststad 2025 ingår även en östlig ringväg och ett nytt business center. Kommunen befinner sig nu mitt i planeringsarbetet.

Visualiseringsbild ur ett av tävlingsbidragen i Europan.

Fem kilometer kajkant kommer att bli tillgänglig för ny bebyggelse i form av bostäder, kontor och service när Trelleborgs hamn flyttar österut. Det frigör i sin tur yta för ny bebyggelse i cityläge vid vattnet. Preliminära beräkningar visar minst 4 000 bostäder, skola, förskola och annan service samt lokaler för olika typer av verksamheter som t ex kontor, restauranger och handel. Kommunen deltog förra året i arkitekturtävlingen Europan och fick då in 28 förslag på hur Sjöstadsområdet kan se ut framöver. Kuststad 2025 består av delområdena Sjöstadens stadskärna, ringvägen och Business Center. För det närliggande Västra Sjöstaden tecknades i somras avtal med exploatörerna Midroc, Serneke och ICA Fastigheter om att bygga cirka 1 000 nya bostäder. 

– Bakgrunden är att hamnen flyttar för att rederierna har krav på längre kajer, djupare bassänger och större manöverutrymme innanför pirarmarna och för att ta hand om de förväntade ökade godsmängderna. Det nya hamnområdet, som ligger öster om det gamla hamnområdet, är redan utfyllt och kommunen har gått i borgen så att hamnbolaget kan ta ett lån på en miljard kronor för att bygga färdigt hela området och kajerna. Enligt hamnbolagets tidsplan ska hamnen vara färdig 2025. 

En realistisk första inflyttning i området kan bli 2026. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.