Nya kontorsytor till Inre hamnen

20 maj 2019

Det blir Castellum som får bygga kontor och parkeringshus i Inre hamnens östra del i Norrköping. Detta står klart efter att deras förslag "Damen", ritat av Belatchew Arkitekter, kammade hem vinsten.

Bild: Castellum, Belatchew arkitekter/3D House
Bild: Castellum, Belatchew arkitekter/3D House

Kontorsbyggnaderna placeras på tomtens västra del, mot de nya bostäderna, samt i söder mot områdets nya huvudgata Saltängsgatan och en planerad park. Parkeringshuset ska lösa delar av parkeringsbehovet för Inre hamnens första etapp och rymmer cirka 500 parkeringsplatser i ett automatiserat parkeringssystem. 

Tävlingsjuryn beskriver förslaget enligt följande:

”Förslaget bedöms fungera väl på platsen och med sin öppenhet och variationsrikedom berika stadsrummet och den nya stadsdelen.

Förslagsställaren har på ett nytänkande sätt tagit sig an tävlingsuppgiften och visat hur en modern parkeringslösning kan bidra till att fler funktioner och kvaliteter kan tillskapas. Den platseffektiva parkeringslösningen möjliggör en uppbruten bebyggelse som utöver ökad variation och en balanserad skala även ger rörelsemöjligheter, vistelseytor och grönska.

Ett uttrycksfullt kvarter skapas genom att de olika funktionerna lyfts fram och blir synliga i fasad. Detta ger kontorshuset karaktär och en spännande arkitektonisk gestaltning”


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.