Nya kontor i Nykvarns centrum

15 januari 2018

De båda arkitektkontoren Scheiwiller Svensson och Reflex har av SPG och Box Bygg fått i uppdrag att utveckla Nykvarns nya centrum.

Nykvarn.jpg
Stadskärnan i Nykvarn är under utveckling och beräknas stå klart 2020. Bild: Scheiwiller Svensson

Målet är en varierad, vacker och trygg stadsmiljö som lever över dygnet. Ett framtidens närcentrum där boendet är integrerat i centrumkärnan. 

- I Nykvarn skapar vi framtidens närcentrum, med boende integrerat i centrumkärnan. Med sin variation och småskalighet kan Nykvarn förhoppningsvis stå modell för andra mindre centrumkärnor runt om i landet, säger Lena Sjöberg Nilsson, arkitekt på Scheiwiller Svensson.

Kontor och kommersiell yta

Nykvarns nya stadskärna kommer innehålla ca 3 300 kvm kontorsyta och ca 6 300 kvm kommersiell yta. Kontoren kommer vara belägna i Kampanilen, den elva våningar höga tornliknande byggnaden som är ett led i centrumutvecklingen.

- Kontoren ingår i den sista planerade etappen och kommer byggas som kvarter åtta, säger Lena Sjöberg Nilsson.

I bostadshusens bottenvåningar är ytorna planerade för handel. I ett av bostadshusen finns dock möjlighet även för kontor, berättar Lena Sjöberg Nilsson.

Attraktivt läge

Nykvarn, med sina 30 minuters pendlingsavstånd till Stockholms city, är en attraktiv ort att etablera sig i, menar Lena Sjöberg Nilsson.

- Utvecklingen av Nykvarn centrum med sin närhet till järnvägsstationen och Centrumvägen tror vi kommer göra kommunen ännu mer attraktiv att bo och arbeta i, avslutar hon.

Nykvarns centrum beräknas stå färdigt 2020.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.