Ny rapport: Cheferna uppskattar sitt jobb – men upplever mer stress

11 april 2024

Chefer skattar inom en rad hälsoområden sitt mående bättre än medarbetare gör. Men det finns utmaningar. Chefer upplever högre stress än medarbetare. Över hälften av Sveriges chefer upplever svårigheter att koppla av och nästan tre av tio chefer har svårigheter att hinna med sina arbetsuppgifter. Chefer uppger även oftare än medarbetare alkoholvanor som kan utgöra ett riskdrickande för individen. Det visar en ny undersökning från Falck (fd Previa) baserad på 4 000 chefer över hela landet.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

- Att vara chef idag innebär höga krav och förväntningar från både ledning och medarbetare. Men även chefen är medarbetare med rätt till en hållbar arbetsmiljö, säger Lena-Karin Allinger, psykolog och organisationskonsult på Falck (fd Previa).

I rapporten ”Hur mår chefen?” har Falck (fd Previa) kartlagt chefers hälsa och mående i synnerhet, men även tittat på hur chefers mående och medarbetares mående skiljer sig. Undersökningen bygger på 4 256 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda med chefer första januari 2023 till sista december 2023 över hela landet. Jämförelserna med medarbetare bygger på 23 934 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda under samma tidsperiod.

Rapporten visar att chefer inom de flesta områden skattar sin hälsa något bättre än medarbetare gör. Chefer generellt upplever att de har ett meningsfullt och stimulerande uppdrag. I en jämförelse av åtta olika områden uppger chefer ett bättre mående än medarbetare i sex av dem. Det gäller allmänt hälsotillstånd, motion, besvär i rörelseapparaten, övergripande social och organisatorisk arbetsmiljö, sömn samt energinivåer.

I två områden uppger dock chefer svar som i högre grad faller inom risknivå än medarbetare. Fler chefer än medarbetare uppger stress som kan innebära risk för ohälsa och fler chefer än medarbetare uppger inom alkohol svar som kan innebära ett riskdrickande för individen.

Inom social och organisatorisk arbetsmiljö uppger chefer att många delar fungerar väl. Samtidigt finns tydliga utmaningar. Chefer upplever brister när det gäller ”att få information i god tid gällande viktiga beslut, förändringar och framtidsplaner" och kring att själva få stöd från sin närmaste chef vid behov. Chefer upplever även tydliga utmaningar med att hinna med sina arbetsuppgifter.

- När chefer har svårt att hinna med kan det få stora effekter för hela organisationen. Det blir ett inbyggt systemfel som orsakar nya problem. Därför är det viktigt att skapa organisatoriska förutsättningar som möjliggör för chefer att “vara ledare”, säger Lena-Karin Allinger.

Totalt 36 % av cheferna upplever stress på en nivå som kan utgöra hälsorisker. Motsvarande siffra för medarbetare är 30 %. Att chefer har svårare än medarbetare att hinna slutföra sina arbetsuppgifter är sannolikt en del i den högre stressupplevelsen för chefer. Över hälften av cheferna uppger att de har svårt att koppla av. Rapporten visar även att chefsuppdraget kommer med en högre stress, oavsett utbildningsnivå.

- Att vara chef idag innebär ett enormt tryck av krav och förväntningar från högre ledning och från medarbetare. Upplevelsen av att ständigt vara tillgänglig begränsar möjligheten till återhämtning och vila, säger Lena-Karin Allinger.

Inom alkohol uppger fler chefer än medarbetare alkoholkonsumtion som kan innebära ett riskdrickande för individen. Skillnaden mellan chefer och medarbetare tycks visa att chefsrollen har lika stor påverkan på alkoholvanor som utbildningsnivån har.

Rapporten ”Hur mår chefen?” visar även att chefer utan höga stressnivåer fortfarande uppger svar som kan utgöra ett riskdrickande för individen i högre grad än medarbetare – oberoende av stressnivå.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.