Ny kontorsrapport lanserad

30 april 2020

Nyligen lanserades Cushman & Wakefields nya kontorsrapport Office Snapshot Sweden, med uppdaterad marknadsinformation för kontorsmarknaden och Cushman & Wakefields syn på hyres- och investeringsmarknaden i hela Sverige med särskilt fokus på delmarknader i Stockholm, Göteborg och Malmö. Rapporten kommer framöver att ges ut kvartalsvis och visar i premiärupplagan på hur marknadsläget ser ut vid utgången av Q1 2020.

rapport.jpg
Bild: Pixabay

Den första upplagan av rapporten innehåller även ett specialkapitel om Covid-19 och hur utbrottet har påverkat förutsättningarna på kontorsmarknaden, utifrån både ett investerings- och uthyrningsperspektiv. Genom sina analystjänster bistår Cushman & Wakefield investerare i arbetet att kunna fatta bästa möjliga beslut även under rådande omständigheter.

Vi kommer att i varje ny upplaga av rapporten lyfta viktiga globala trender som påverkar den svenska kontorsfastighetsmarknaden.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield: ”I tider av stor osäkerhet kring marknadens framtida utveckling är det av största vikt att ha tillgång till pålitlig och aktuell marknadsinformation. Ännu viktigare blir detta om informationen ska användas som del i beslutsunderlaget inför en uthyrning, inhyrning eller transaktion. Cushman & Wakefield har nyttjat hela bolagets erfarenhet och kompetens för att tillhandahålla en kontorsmarknadsrapport som är väl underbyggd och möter önskemål från aktörer i branschen.”

Den svenska kontorsfastighetsmarknaden går in i Q2 2020 från goda marknadsförutsättningar med historiskt låga vakanser. Yieldnivåerna har börjat söka sig marginellt uppåt under slutet av Q1, men även dessa är i nuläget historiskt låga. Avseende hyresnivåer ses ännu inga effekter av de senaste veckornas avvaktan på marknaden.

Annika Edström, Head of What´s Next/Research på Cushman & Wakefield: “I nya Office Snapshot Sweden skrapar vi lite på ytan av all den data och kunskap som finns samlad inom Cushman & Wakefield - från marknadsdata till transaktioner och uthyrningar. Vi kommer även att i varje ny upplaga av rapporten lyfta viktiga globala trender som påverkar den svenska kontorsfastighetsmarknaden.”


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.