Nätverket för framtidens logistik

1 oktober 2019

I snart 20 år har ALN, Arlanda Logistic Network, jobbat med att utveckla Arlandaområdet till norra Europas ledande logistikcentrum. Trots en stor framgång finns det mycket kvar att göra för att möta framtidens logistiska utmaningar.

ALN - Puff.jpg
Foto: Sigtuna kommun

För ALN:s grundare Per Schött började hans Arlandaresa redan omkring 1986-1987 då Skanska hörde av sig till honom i samband med att bolaget hade förvärvat en stor bit mark söder om flygplatsen. Då satte man bollen i rullning för vad som i dag är hela Arlandastad. Det var dock vid sekelskiftet som man på riktigt började tänka på att göra området till ett logistikcentrum. 

– Fastighetskrisen var här och eftersom det var ett dåligt tryck kom de till mig och frågade vad vi skulle kunna göra för att göra området intressant igen. Då identifierade jag logistik som en väg framåt. Jag gick ut och intervjuade företag och frågade om det fanns ett intresse att etablera sig där, säger Per Schött.


Ökade kompetensnivån

På den här tiden var logistikbolagen inte särskilt lönsamma och kunskapsnivån var låg. En stor utbildningsinsats tog fart och det var startskottet för Arlanda Logistic Network. 

– De första tre åren var hela satsningen på Skanskas uppdrag. Vi erbjöd utbildningar för bolagen i syfte att öka kompetensen som då var väldigt låg hos många. Från 2003 har jag drivit det i egen regi, säger Per Schött.

ALN utvecklades till ett kompetensnätverk som i dag utgörs av en blandning av logistikföretag, varuägare, distributörer, byggare, konsulter, flygplatsen och kommunal verksamhet. Allt i syfte att attrahera etablering och för att jobba med kompetensförstärkning av företagens personal. 

– Jag borde ha gått i pension för en jäkla massa år sedan, men det är inte så intressant för mig att mata duvor i parken, så jag gör det här istället, säger Per Schött.


Vi ligger bra till för att bygga upp ett e-handelskluster i närheten av storstaden Stockholm och hela Mälardalen. ALN som nätverk har varit behjälpligt och en katalysator i det arbetet.


De senaste åren betraktas Arlandaområdet som det mest expansiva logistikområdet i Sverige. Framförallt har Rosersberg haft en explosionsartad utveckling och där var ALN en av aktörerna som tidigt var ute och arbetade för att göra området attraktivt.

– Vi såg till att bolagen fick köpa mark och att det byggdes en påfart från E4:an. Området fortsätter att expandera och hela e-handeln växer nu så det knakar. Vi ligger bra till för att bygga upp ett e-handelskluster i närheten av storstaden Stockholm och hela Mälardalen. ALN som nätverk har varit behjälpligt och en katalysator i det arbetet, säger Schött.

ALN som brobyggare

I dag har ALN 120 medlemmar. Nätverket erbjuder bland annat två seminarier per år, lunchmöten och utbildningar. Per Schött ser nätverket som en bro mellan akademin och företagen inom logistikområdet och det är specifikt utbildningssatsningen som han är mest stolt över. 

– Vi har jobbat med Växjö universitet, samarbetat med Handelshögskolan i Stockholm i form av en chefsutbildning, vi har hjälpt kommunen och Komvux med exempelvis logistikkörkort. Det har gjorts många olika satsningar genom åren som vi har varit helt ansvariga för och det ligger inom ramen för kompetensutveckling -  vilket är ett av ALN:s mål.


Vi 40 procent av den svenska konsumtionen i närområdet. Som företagare vill man komma närmare kunden för att öka servicegraden.


I Arlandaområdet finns fortfarande expansionsområden och mark till förfogande. Trots att priserna har stigit finns en stor investeringsvilja kvar hos fastighetsbolag att bygga logistikfastigheter.

– Som investeringsobjekt har logistikfastigheter haft en fantastisk utveckling. Tack vare de låga räntorna har fastighetsbolagen gått som skållade troll på börsen. Dessutom har vi 40 procent av den svenska konsumtionen i närområdet. Som företagare vill man komma närmare kunden för att öka servicegraden.