Arlandastad jobbar i medvind

7 december 2017

Skanska fastigheter äger cirka 200 000 kvm mark i Arlandastad och planerar för en logistikpark inom kort. detaljplan för en sådan om cirka 65 000 kvm är klar. Henrik Ahnström, marknadsområdeschef inom logistik på Skanska fastigheter, ser att Arlandastad är på frammarsch som etableringsort. - Kommer man hit med logistik kan man säga att man jobbar i medvind, säger han.

Flygbild_Arlandastad.jpg
Flygbild Arlandastad

Marken har funnits i Skanska Fastigheters ägo sedan länge. Av olika anledningar har man ännu inte påbörjat byggnationen av den logistikpark man planerat, men byggstart sker inom kort.

- Vi planerar för två spår i vår kommande logistikpark. Dels kan vi bygga det hyresgästen efterfrågar, det vill säga att vi anpassar byggnationen efter kundens behov. Dels planerar vi för ett potentiellt Kubiklager där vi bygger helt eller delvis på spekulation. Skanska Fastigheter har pågående diskussioner med eventuella blivande hyresgäster och så fort ett avtal är påskrivet påbörjas byggnationen.

- Min förhoppning är att vi bygger senast i början av 2018. Men landar våra förhandlingar i höst finns det inget som säger att vi inte startar redan i år.

Väntat in en mogen marknad

Ett av skälen till att Skanska Fastigheter inte byggt tidigare är enligt Henrik Ahnström att man väntat in marknaden.

- Vi har helt enkelt väntat in vårt självförtroende att bygga Kubiklager och det har vi sett att vi kan göra först då marknaden är mogen för det. Det känns som om vi är där nu.

Ett annat skäl till att Skanska Fastigheter väntat med byggstart är att detaljplanen tidigare inte tillåtit högre byggnader.

- 2016 fick vi en förändring i detaljplanen varför det inte längre är ett hinder. Vi erbjuder lager- och logistiklokaler från cirka 2 000 kvm upp till 50 000 kvm.

Henrik Ahnström, Marknadsområdeschef Logistik, Skanska Fastigheter


Kubiklager för mindre företag

Många logistikföretag sitter mer centralt i Stockholm men "knuffas" bort då mark istället ska användas till bostäder eller kontor, berättar Henrik Ahnström.

- I takt med att Stockholm växer kommer Arlanda närmare och har blivit ett attraktivt läge men då främst för större kunder. De Kubiklager vi planerar att bygga passar även mindre hyresgäster vilket vi ser som både positivt och viktigt.

Lediga lokaler & fler projekt

Att Arlandastad står på tur för Skanska Fastigheter föll sig naturligt, berättar Henrik Ahnström.

- Vi har tidigare byggt för lager och logistik i Göteborg, har ett pågående projekt i Malmö samt har ett ytterligare projekt på tur i Göteborg. Arlandastad känns nu som ett naturligt nästa steg och vi ser en betydligt större efterfrågan idag. Vi har en attraktiv fastighet i Arlandastad med rätt förutsättningar.

Hur mycket som är hyresledigt i Arlandastad är svårt att uppskatta menar Henrik Ahnström.

- Totalt kommer vi att kunna erbjuda 65 000 kvm och än så länge finns en hel del hyresledigt.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.