Näringslivet på högvarv

5 april 2022

Regionens näringsliv fortsatte på högvarv sista kvartalet 2021. Antal annonserade jobb slår rekord och sysselsättningen växer över hela linjen. Besöksnäringen närmar sig normala nivåer. Exportläget och marknadsutsikterna inför 2022 är fortsatt positiva enligt flertalet indikatorer – men kriget i Europa oroar och kan försämra läget.

goteborg_webben.jpg
Bild: pixabay

Trots utvecklingen i Ukraina är de ekonomiska utsikterna fortsatt positiva inom alla stora sektorer i Göteborgsregionen. En lätt inbromsning av den starka utveckling inom sektorerna handel, tjänster och bygg kompenseras av en ytterligare stärkt tillväxt i tillverkningsindustrin. Konjunkturindikatorn för kvartal 4 2021 landar på index 112, som innebär högkonjunktur för tredje kvartalet i rad. Tidigare kvartal låg index på 116.

En förklaring är förväntningar om fortsatt stabil tillväxt i såväl Sverige som på Göteborgsregionens dominerande exportmarknader under 2022. På den viktigaste marknaden USA väntas BNP växa med 3,8 procent i år. I euroområdet spås tillväxten bli 4,0 procent och i Kina 5,0 procent. Det ger en exportviktad BNP-tillväxt för regionens tio största marknader på 3,8 procent, samtidigt som den svenska tillväxten prognosticeras till 3,4 procent under 2022.

Liten handel med Ryssland

Prognoserna från IMF, OECD och de svenska storbankerna gjordes dock före Rysslands invasion av Ukraina. De kommer med stor sannolikhet att revideras inom kort. Farhågorna här gäller inte Rysslands direkta betydelse för regionens handel, utan vilka störningar kriget kan förorsaka i till exempel tysk insatsproduktion som Göteborgsregionens exportföretag är beroende av. Ryssland utgjorde år 2020 drygt en procent av Västra Götalands exportvärde och 0,3 procent av länets samlade import.

Efterfrågan växer starkt på många områden, inte minst inom detaljhandeln och besöksnäringen.

– Vår handel med Ryssland har avtagit över tid och är för liten för att spela direkt roll för regionens ekonomi. Men stigande energipriser, höjd inflation och störningar i leveranskedjor kan påverka företagens situation på sätt som är svåra att överblicka i nuläget. Tyskland är det land vi importerar mest ifrån, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

– Samtidigt är de ekonomiska utsikterna generellt sett mycket goda. Vi har lämnat pandemin bakom oss. Efterfrågan växer starkt på många områden, inte minst inom detaljhandeln och besöksnäringen.


Vinterns pandemirestriktioner fick handel i Göteborgsregionen att mattas av något och landa på stark normalkonjunktur. Samma gällde tjänstesektorn i regionen. Samtidigt växte efterfrågan, lönsamhet och sysselsättning i båda sektorerna under kvartal fyra. Den utvecklingen förväntas fortsätta under årets första kvartal. Tjänsteföretagen är särskilt optimistiska inför 2022.

I Sverige ökade jobbtillväxten också inom tillverkningsindustrin och byggsektorn under sista kvartalet 2021, och spås fortsätta öka under början på 2022.

Historiskt många nya jobb tillkommer

Det är därför inte konstigt att mängden nyanmälda platser i Göteborgsregionen växte markant till 10 600 platser per månad (perioden december 2021 till februari 2022). Det är den största mängden nyannonserade jobb sedan 1993.

Budbee meddelade att man behöver 400 personer till ett nytt lager. Klarna etablerar ett utvecklingskontor i Göteborg under 2022 som ska sysselsätta 500 nyanställda, samtidigt som Volvo Cars och Northvolts behöver några hundra utvecklare till sin gemensamma FoU-satsning i staden. Deras gemensamma batterifabrik ska också placeras här och kommer att ge 3000 direkta jobb med start 2025.

Arbetslösheten fortsätter minska och är lägre än i övriga riket, utan att nå full återhämtning. Arbetslösheten låg på 6,1 procent i Göteborgsregionen i februari (-1,7 procentenheter på årsbasis). Det ska jämföras med Stockholmsregionens 6,7 procent, Malmöregionens 9,5 procent och snittet i landet på 7,2 procent. Varslen i regionen ligger kvar på historiskt låga nivåer under kvartalet.

– Arbetsmarknaden har utvecklats starkt sedan konjunkturen vände uppåt. Flera nya företagsetableringar väntas bidra till tusentals nya jobb de kommande åren, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Gästnätterna åter på hög nivå

Besöksnäringen återhämtar sig ytterligare, att döma av statistiken för antalet gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och campingar. Med 366 000 gästnätter per månad blev det fjärde kvartalet 2021 bättre än snittet för motsvarande kvartal under åren 2015 till 2019. Under december till februari hade Göteborg Landvetter drygt 200 000 passagerare per månad. Det var väsentligt högre än året före, men knappt hälften av passagerarnivån åren före pandemin. Hotellens beläggningsgrad låg på 56 procent sista kvartalet 2021.

– Det är glädjande att läget inom besöksnäringen förbättras. Före pandemin stod utländska gäster för många gästnätter, men idag ser vi att det är inhemska gäster som bidrar mest till den starka återhämningen, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Ladda ner konjunkturrapporten här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.