Markpriser som konkurrensfördel

13 augusti 2019

Hässleholm är Skånes, till landytan sedd, allra största kommun. Orten Hässleholm växte från början fram som ett järnvägssamhälle och än idag är spännande projekt inom infrastrukturen på gång.

Kärråkra underhållsdepå. Bild: Hässleholm Kommun

Hässleholms geografiska läge, i norra Skåne, längs med Riksväg 21 och 23 ger kommunen ett fördelaktigt läge. Malmö är bara en kort resa bort och just järnvägen ser kommunen som en extra stor fördel. 

– Det är lätt att etablera sig här och det är lätt att ta sig hit. Det är en av våra största fördelar gentemot många andra kommuner, säger Victor Bernhardsson, Exploateringsingenjör, på Hässleholms kommun. 

Kommunen är med i Sverigeförhandlingen, en förhandlingsorganisation som regeringen har tillsatt för att utreda och förhandla fram en en sträckning av höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö samt Stockholm och Göteborg. Och Hässleholm kommer att bli en av stationsorterna. 

– Det är ett stort åtagande för oss och i våra mått mätt ett jätteprojekt. I samband med detta håller vi på med ett stort centrumomvandlingsprojekt som heter Västra centrum, som blir ett förtätningsprojekt med bland annat nya bostäder. Det ligger i tiden att förtäta och utveckla istället för att bara bygga helt nytt, menar Victor Bernhardsson.

Just nu håller man på att bygga Kärråkra underhållsdepå som kommer att bli Sveriges modernaste underhållsdepå för tåg. Depån kommer att användas till underhåll, reparationer och uppställning av främst Öresundståg. Totalt blir depån över 26 000 kvadratmeter stor och har plats för 35 tågset.

– Det här skapar 150 nya jobb i kommunen. Tågen har tidigare underhållits i Danmark men nu kommer allt underhåll göras i depån i Hässleholm, säger Victor Bernhardsson.

90 hektar ledig mark

Många kommuner runt om i landet brottas med just frågan kring ledig mark, en fråga som inte är helt enkel. Centrala delarna av Hässleholm är inget undantag. 

– Inne i centrala Hässleholm har vi inte mycket som är färdigt att bygga på, vilket inte är bra, men vi försöker jobba på det. Man önskar att man kunde trolla och att det fanns en outtömlig pengasäck – men så är det inte riktigt, säger Victor Bernhardsson. 

I utkanterna av Hässleholm ser det dock ljusare ut. Kommunen har bland annat ett stort område som heter Hässleholm Nord med drygt 90 hektar mark. Det har funnits planer på att bygga ut området men det politiska skiftet satte stopp för det då det inte kommit med i den nuvarande budgeten. 

– Det projektet har varit av och på några gånger genom åren men där är det detaljplanelagt och klart men vi har inga planer på att bygga ut i dagsläget. Men vi hoppas att det blir av, då det hade täckt många av de behoven vi har flera år framöver, säger Victor Bernhardsson. 

Kommunens konkurrensfördel

För att kommunen skall fortsätta utvecklas på ett bra sätt framöver krävs en buffert med detaljplanerad mark, menar Victor Bernhardsson. 

– När företagen vill komma hit ska vi kunna peka och säga; här har vi mark! För många större företag spelar det ingen större roll i vilken kommun som de etablerar sig, utan de vill att det går snabbt och smidigt när de väljer en region att etablera sig i. Då måste man kunna vara snabb på bollen och få dem att komma hit och bygga, det är en stor del i att öka attraktiviteten. 

Trots närheten till storstäder som Malmö och Köpenhamn står sig Hässleholm bra mot konkurrensen, även om arbetsmarknaden är större i Malmöregionen. 

– Gällande företagsetableringar så kanske företagen hellre är i Malmö, så det som vi får konkurrera med är vårt förhållandevis låga pris på verksamhets- och industrimark, det är vår konkurrensfördel, säger Victor Bernhardsson.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.