Vi måste under samma vingar för att lyfta centrum

12 december 2017

Hässleholm har den lilla stadens fördelar, men krigar både med större köpcentrum runt omkring och en ny generations sätt att handla. Men Cityledare Johan Jönsson tror på samarbete, att våga jobba bredare och flexiblare, för att få staden att lyfta.

Magasinsgatan i framtiden? Bild: Kreera

Johan Jönsson tillträdde som Cityledare i Hässleholm i augusti 2015 och hans målsättning är självklar.

- Vi har mycket att göra framöver, det gäller att få fart på staden! Trots vår storlek ser jag en stor potential. Inte minst med planerna för höghastighetståget och den knutpunkt Hässleholm kommer att bli.

Våga testa nytt

Mycket handlar om att främja Hässleholm, att få folk att handla på hemmaplan. Och då gäller det att nischa sig, tror Johan Jönsson.
- I dag har centrumhandeln det tufft, vi krigar med de större drakarna runt omkring, som Väla och Emporia och i viss mån även Kristianstad. Men för att bibehålla handeln i Hässleholm är jag övertygad om att vi inte kan hålla på att konkurrera utan att vi istället behöver punktmarkera. Vi måste anpassa oss till det nya samhället, den nya generationen och deras sätt att handla, i alla fall på sikt. Att exempelvis vara lite mer flexibla och kontinuerligt försöka locka med happenings och annat. Vi måste jobba lite bredare och våga testa annorlunda saker.

Handla lokalt

Jonas Jönsson betonar även vikten av samarbete i staden.

- Vi måste under samma vingar för att lyfta centrum. Mycket hänger på fastighetsägarna, men jag tycker att vi har en bra dialog. Norén Fastigheter är den största aktören och de är också måna om att försöka behålla hässleholmaren i stan. Devisen ”Vi hässleholmare äter och handlar lokalt” ska vi bygga vidare på. Kjell & Company kom in som ny aktör i april och enligt Johan Jönsson ryktas det om att fler vill etablera sig. - Jag hoppas på det. Jag hoppas att de som funderar på att etablera sig i Hässleholm vågar tänka långsiktigt. Staden kommer lyfta och få fart, jag är övertygad om det. Och det känns positivt, även ute bland våra medlemmar. Vi ska nu, och framöver, ta tillvara på den lilla stadens fördelar - lugn och ron, atmosfären och de unika, mindre butikerna som bara finns här. Jag skulle vilja uppmana alla att stötta sina lokala handlare. De behövs, både nu och framöver.

Citylyftet

Företaget Reteam har analyserat centrums attraktionskraft och förutsättningarna att utvecklas. Besökare har intervjuats och stråkanalyser har genomförts. Rapporten presenterades sedan för centrums fastighetsägare och handelsidkare och sedan en tid är projekt Citylyftet igång.

- I rapporten har vi fått svart på vitt vad vi behöver satsa på. En del projekt kan göras direkt, andra är mer långsiktiga. Just nu har vi tre-fyra projekt igång. Citylyftets ansvar är helheten och attraktionskraften i centrum. Fokus ligger på fastigheter och dess butiker, restauranger och andra målpunkter.

Samtidigt sker satsningar kring den yttre miljön i centrum.

- Kommunen har en hel del ombyggnadsprojekt på gång som handlar om att lyfta både gator och fasader.

Inom snar framtid byggs delar av Första Avenyen samt Järnvägsgatan om med mål att bättre koppla ihop resecentrums dagliga 14 000 besökare med gågator och torg.

- Stationen är anpassad för 5 000 resande om dagen, nu är vi nästan uppe i 15 000 och 2020 kommer vi att ha landat på uppemot 20 000 stycken. Stationsområdet måste utvecklas och då måste även centrum lyftas. Allt hänger ihop, konstaterar Johan Jönsson avslutningsvis.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.