Hässleholm utvecklas

21 november 2018

Efter att omsättningen i Hässleholms centrum har stått stilla under 2016-2017 syns nu en svag ökning på 0,6 procent. Detta visar Fastighetsägarnas rapport Cityklimatet 2018. Den största tillväxten har skett i Hotell- & restaurangnäringen inom café och restaurang med en ökning på 7,4 procent. Hässleholm har därmed den sjunde största tillväxten i branschen av de 60 stadskärnor som ingår i rapporten.

Kommunalråden Lars Johnsson (M), Robin Gustavsson (KD) och Lena Wallentheim (S):

- Vi arbetar ständigt för att utveckla centrum för att göra det till en mötesplats för både invånare och besökare. En svag men dock positiv tillväxt är glädjande, samtidigt som vi tillsammans måste arbeta med det som kan förbättras.

Minskad dagligvaruhandel

Cityklimatet visar att Hässleholm, till skillnad från flera andra orter, har en tillbakagång på -3 procent gällande dagligvaruhandeln medan sällanköpsvaruhandeln endast minskar marginellt med knappt -0,2 procent. Nationellt är trenden att sällanköpsvaruhandeln minskar mest. Den totala påverkan på detaljhandeln i Hässleholm visar en minskning på knappt -1 procent.- En förklaring till minskningen av dagligvaruhandeln är att det inte finns en livsmedelsaffär i själva stadskärnan eftersom rapporten är begränsad till just centrum. Det är fantastiskt att omsättningen hos stadens caféer och restauranger ökar så pass att Hässleholm placeras på topp 10 i landet i den här branschen. Detta inspirerar oss i det fortsatta arbetet med att utveckla centrum, säger Johan Jönsson, centrumledare på HessleCity.

- HessleCity gör ett fantastiskt jobb i att utveckla Hässleholms centrum. Kommunen, HessleCity och stadens fastighetsägare tittar nu gemensamt vidare på hur vi kan stärka centrum som handels- och mötesplats. Tillsammans med invånare och besökare skapar vi en levande stad, säger Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun.

Om rapporten

Cityklimatet är en årlig mätning av svenska stadskärnors utveckling under det gångna året. Mätningen är Sveriges äldsta och har gjorts av Fastighetsägarna och WSP sedan 2009. Omsättningsutveckling, antalet anställda, antalet butiker och vilken marknadsandel en stadskärna har gentemot kommunen som helhet är några av de aspekter som mäts.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.