Logistikpärla i Nykvarn

12 maj 2022

Veidekke har varit ägare av fastigheten Stora Bysta 3:9 i området Snebro sedan 2007. De senaste åren har företaget bedrivit en plansprängning och gjort i ordning industrimarken för framtida bruk. Logicenters har skrivit ett avtal med Veidekke om att överta egendomen då det finns en hög efterfrågan från kunder i området.

Logicenters planerar initialt att utveckla området med att uppföra en byggnad om cirka 50 000 kvadratmeter.

– Vi är mycket glada över detta samarbete där Veidekke lagt grunden till vad vi ser som en logistiskpärla med stor potential. Logicenters växer hela tiden och är mer än redo att etablera sig ytterligare i närregionerna till Stockholm. Nykvarn ligger dessutom på ett oslagbart läge för logistik med närhet till såväl Södertälje som hela Mälaren, säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.

– Det är en kärnverksamhet för Veidekkes industriverksamhet att erbjuda masshantering inom nyckelområden. Vår strategi är att bedriva sådan verksamhet från platser som sedan kan användas för fastighetsutveckling. Snebro är ett bra exempel på en sådan fastighet. När vi nu avslutar vår verksamhet i Snebro är det bra att veta att egendomen kommer att få en ny och värdefull användning i en logistikfastighet, säger Marcus C. Nilsson, vice VD på Veidekke.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.