Unika satsningar i Mariestad

27 maj 2019

Med ett strategiskt läge, längs med E20 mellan Göteborg och Stockholm, är Mariestad en knutpunkt på den västgötska slätten. –Det gör att vi har ett bra exponeringsläge, säger Mats Widhage, Näringslivschef på Mariestads kommun.

Bild: Mariestads kommun
Bild: Mariestads kommun

Mariestads historia daterar sig tillbaka ända till 1583 och syftet var då att skapa en handels- och köpstad med ett strategiskt läge. Och läget drar man nytta av även idag.

– Det gör att vi är en väldigt bra knutpunkt. Förbi oss passerar varje dag 15 000 fordon och av dem är 20 procent tung trafik vilket ger oss ett bra exponeringsläge, säger Mats Widhage. 

Kommunen för en ständig utveckling kring näringslivet i samverkan med de olika näringslivsorganisationer som finns, bland annat Business Region Skaraborg. Inom kommunen finns proaktiva medarbetare som söker upp och besöker de företag som är intresserade av en etablering i Mariestad. 

– Det är viktigt att man inte pratar om företagen, utan med företagen, konstaterar Mats Widhage. 

Satsningar för hållbar utveckling

Mariestads kommun har blivit utsedd av Unesco till modellområde för hållbar samhällsutveckling, ett så kallat biosfärområde. I den andan har satsningen ElectriVillage initierats.

Electrivillage är en satsning som genomsyrar hela kommunorganisationen. Genom satsningen jobbar kommunen med att uppfylla tuffa klimatmål som Agenda 2030 och Pariseravtalet, samtidigt som arbetstillfällen skapas och det lokala näringslivet utvecklas. Förutsättningar för samhällsutveckling med nya affärsmöjligheter skapas och attraktionskraften för staden ökar. Just nu bygger Mariestads kommun världens första solcellsdrivna vätgastankstation som invigs i slutet av maj. 

– Tittar man på lönsamma företag idag som jobbar mot miljö- och energiområden så finns det en enorm potential i framtiden att skapa nya jobb. Vi pratar mycket om klimatförändringarna och hur vi som kommun kan bidra och samtidigt utveckla och stärka vårt lokala näringsliv genom att skapa förutsättningar för nya teknologier. Med det kommer även arbetstillfällen, säger Mats Widhage.

Mixat näringsliv

I Mariestads kommun finns drygt 2 200 aktiva företag. En blandning av stora och små. Bland jättarna finns världsledande företag som emballeringsföretaget DS Smith Packaging och teknikföretaget Electrolux som har sitt nordiska logistiklager i kommunen.  

– Vi har många företag inom tillverkningsindustrin, 17 procent av alla företag verkar inom den branschen. VI har bland annat Nimbus Boats, Mann Teknik och FX Airguns som är en vapentillverkare inom jakt och tävlingsskytte. Besöksnäringen oerhört stor och den växer hela tiden. 

Och allt eftersom näringslivet växer ökar efterfrågan på såväl lediga lokaler som mark. Markfrågan har Mariestad jobbat hårt med länge och de står väl rustade inför det ökande behovet. 

– Vi har attraktiv mark. Vi har köpt på oss mark och för att komma vidare pågår arbetet med att ta fram nya detaljplaner. Det finns en del lokaler, men inte jättemycket industriyta, dock en hel del kontor som det är stor efterfrågan på. De marknadsför vi via Lokalguiden och vår egen hemsida, säger Mats Widhage. 


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.