Kontoret som mötesplats

16 april 2024

Tenant & Partner delade under sin Morningboost #58 med sig av hur man skapar ett kontor som mötesplats. Varför ska man lägga energi på det? Och vad kan man konkret göra?

Torbjörn Höeg, arkitekt på The Works AB och Torbjörn Eriksson, VD, Tenant & Partner. Kontorsbild: Unsplash
Torbjörn Höeg, arkitekt på The Works AB och Torbjörn Eriksson, VD, Tenant & Partner. Kontorsbild: Unsplash

Arbetslivet har sedan pandemins start ritats om och kontoret är inte längre den självklara platsen att jobba från, det flexibla arbetslivet har tagit över men kontoren spelar fortfarande en viktig roll.


– Hybridarbetet är mer eller mindre det nya normala idag och det ställer andra krav, men det som kontoret kan bidra med är en arena där vi knyter an till varandra, kan bygga kultur och kunskapsöverföring. Det är mycket svårare att göra virtuellt, där har kontoret en väldigt viktig plats. För många organisationer är kontoret väldigt viktigt som en identitet och det blir viktigt symboliskt, säger Torbjörn Höeg, arkitekt på The Works AB. 


Castellums stora undersökning Framtidens arbetsliv visar de senaste åren att det är tillgången till kollegorna som är det starkaste argumentet till varför man jobbar på kontoret.


– Men vi måste ge rätt möjlighet för att träffas och att umgås, både i de mer planerade formerna och i det kreativa samarbetet. Mycket handlar om de spontana mötena och det sociala kittet som byggs i de dagliga kontakterna, säger Torbjörn Höeg.  


Ska lösa både funktion och gestaltning


Hur man skapar ett attraktivt kontor som har en dragningskraft för medarbetarna är inte helt självklart och enligt Torbjörn Höeg behöver man tänka med både hjärta och hjärna. 


– Om vi börjar med innehållsförteckningen i receptet så är det så att för att det här ska bli ett attraktivt kontor behöver det lösa både funktion och gestaltning, både hjärta och hjärna. Jag brukar säga att det är som när man köper bil, man börjar med att titta på bränsleförbrukning, garantier, utrymmen och så vidare men sedan väljer man den bilen man vill ha. Man börjar med att titta på fakta och funktion och sen beslutar man med hjärta och känsla, och så är det lite grann med kontoren också, vi behöver lösa båda bitarna och möta alla praktiska behov som finns. 


– Idag är kontoren mer diversifierade än vad de varit tidigare. Vi pratar om kontoret som mötesplats men det är viktigt att inte glömma av att det bara är en del av det som kontoret ska lösa. Det vara en arena för den sociala samvaron och för mer konkreta samarbeten, men det är lika viktigt om kontoret ska vara attraktivt att det finns bra lösningar även för det fokuserade arbetet, så att inte det blir ett hinder för att man tar sig till kontoret. Det har visat sig att hemmakontoret är väldigt bra för det fokuserade arbetet, sedan är det viktigt att om man ska hålla över dagen att det finns funktioner som stödjer återhämtning och avslappning, att det inte bara är högt tempo hela tiden utan också möjlighet till pauser. För de allra flesta organisationer så är det någon form av hybridarbete som är modellen och det i sin tur gör att en flexibel arbetsplatslösning är det absolut bästa valet, annars är det väldigt svårt att möta upp till de förväntningar och behov som finns. 


Hållbarhet och att upcycla


De minimalistiska, vita och avskalade kontoren är nu ett minne blott enligt Torbjörn Höeg, istället går vi mot ett varmare och mjukare uttryck för att få en mer hemlik miljö. 


– Vi ser en väldigt tydlig trend mot att man önskar en mer hemlik miljö, varmare färgskalor och inte så mycket vitt, mer textil och naturmaterial såsom trä och också lite större variation. Tidigare har många kontor har varit ganska försiktiga, man vill inte stöta sig med någon. 


Hållbarhet spelar en allt viktigare roll när företag ska utforma sina kontor och det är viktigt att förstå att vi är i en föränderlig värld där saker sker snabbt vilket innebär att värdet av att vara förberedda inför framtida förändringar är större. Torbjörn Höeg menar att lösningar som är mer generella, där man inte skräddarsyr stenhårt utan istället kan använda på olika sätt gör att det inte blir kostsamt för varken plånboken eller miljön.


– Den andra biten handlar om själva lokalen och hyresgästanpassningar, att återvinna det som finns och det man redan byggt och dra nytta av det. Det är likadant med inredningen: vad är det som finns och vad har vi för inredning idag? Det gäller både lösa saker och själva ytskikten. Det finns ganska många projekt som inte bara handlar om att återbruka den egna inredningen utan att man köper in begagnade möbler och upcyclar det. Med rätt arbetssätt och koncept går det att göra utan att det på något sätt drar ner slutresultatet. 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.