Hur funkar ert distansarbete?

21 maj 2020

Som specialist inom arbetsmiljöer ville Martela få en bättre förståelse för hur arbetstagare har upplevt den plötsliga övergången till distansarbete. Resultatet blev en undersökning som genomförs som en online-enkät och på en vecka svarade över 300 personer i Finland, Sverige och Norge. Enkäten är öppen tills coronapandemin har lugnat ned sig. Genom att svara på enkäten kan ni erhålla resultaten för eget och företagets bruk.

Hemma.jpg
Bild: Pixabay

Behöver vi ens kontor längre när arbetet verkar flyta på så bra hemifrån?

Distansarbete har även tidigare varit ett sätt att se till att få arbetsro, vilket för närvarande syns som ökad effektivitet bland de som distansarbetar: ”Det är ingen som avbryter arbetet genom att besöka ens arbetsbord och man behöver inte ständigt vara närvarande, det är lättare att koncentrera sig.”

Hemmakontoret passar dessutom förvånansvärt bra även för andra arbetsuppgifter. Tack vare appar för distansmöten som blivit allt vanligare de senaste åren, upplever över 85 % av respondenterna att informationsdelning och kommunikation fungerar bra. Det har av naturliga skäl blivit svårare att genomföra djupare samarbete, men över 60 % av respondenterna upplever sig klara av även detta bra. “På kontoret blir det lätt så att man frågar och pratar med arbetskamraterna, nu har den biten helt försvunnit”, svarar en respondent angående situationen.

Läs mer här

Svara på enkäten här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.