Gynnar gröna omställningen

28 juni 2022

Dynamiska arbetsplatser och flexibla hyresavtal blir allt vanligare – samtidigt som engagemanget för hållbarhet fortsätter att öka. För att möta det stora intresset har Greenified gjort det ännu lättare att hantera återbrukad inredning.

Input_webben.jpg
Foto: Anton Eriksson

– Genom ett cirkulärt ägande av inredning går det att minimera miljöpåverkan med enkla medel. Vi erbjuder sedan tidigare möjligheten att köpa återbrukade möbler på ett smidigt och överskådligt sätt. Nu adderar vi alternativt att hyra produkter och öppnar därmed dörren för fler att ta del av en hållbar utveckling – och låter kvalitativa möbler leva vidare, berättar Klara Mannrolin, projektledare på Greenified.

När kunden själv avgör hyreslängden för inredningen minimeras risken för under- och överdimensionering.

För att främja produktivitet och trivsel på arbetsplatsen behöver miljöerna vara verksamhetsanpassade. Digitaliserade arbetssätt och dynamiska behov har försvårat optimeringen av yta och inredning – och kan resultera i möbelköp som står oanvända.

– När kunden själv avgör hyreslängden för inredningen minimeras risken för under- och överdimensionering. Greenifieds hyresmodell är skalbar och det är alltid möjligt att anpassa tidsperioden eller uppdatera sitt befintliga produktutbud, säger Klara Mannrolin.


– Det här är en långsiktig, miljövänlig och kundanpassad lösning som blir ekonomiskt betydelsefull för många organisationer och ekologiskt nödvändig för planeten, fortsätter Klara Mannrolin.

Etableringen av Greenifieds e-handelssajt under 2021 har redan genererat i ramavtal med marknadsledande fastighetsbolag som sökt nya utvecklingsmöjligheter. Med möjligheten att hyra möbler erbjuder nu Greenified skräddarsydda inredningslösningar som kan anpassas efter behov. 

– För fastighetsägare och hyresgäster är Greenified en partner som säkerställer att lokalerna är inredda utifrån de behov och förutsättningar som finns under hela avtalsperioden. Vi hjälper våra kunder att undvika möbelförråd, logistik och administration samtidigt som de kan fokusera på att driva verksamheten framåt, avslutar Klara Mannrolin.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.