Inredningsindustrin redo för klimatomställning

21 december 2023

Under hösten har Nordic Behaviour Group genomfört en omfattande branschundersökning för att kartlägga eventuella barriärer för omställningen till en cirkulär ekonomi. Resultatet visar att en överväldigande majoritet av de tillfrågade inköparna och inredningsarkitekterna endast ser små eller inga hinder för en övergång.

nordicbehaviourgroup960.png
Niklas Laninge, vd för Nordic Behaviour Group.

I somras meddelade Envivo att företaget, tillsammans med 100gruppen och Nordic Behaviour Group och Mälardalens Universitet, har beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndigheten för att genomföra ett projekt som bland annat ska utveckla en digital plattform som underlättar omställningen till en cirkulär ekonomi inom inredningsbranschen. Projektet sträcker sig fram till den sista december 2024 och under hösten har den första delen av projektet genomförts. Genom en omfattande enkätundersökning och ett antal djupintervjuer* har Nordic Behaviour Group utforskat hur branschen ser på möjligheten att använda återbrukade möbler och resultatet har överträffat projektgruppens förväntningar. En stor majoritet, 79 procent för privata inköpare respektive 76 procent för offentliga, är positivt inställda och ser små eller inga hinder med att ställa om.


– Resultatet är otroligt starkt. Vi genomför ofta olika typer av undersökningar för att utvärdera möjligheten till olika beteendeförändringar och det är sällan som det finns så bra förutsättningar som vi ser här. Det är tydligt att både motivation och viljan att sänka sitt klimatavtryck är utbredd inom branschen – och det är det absolut viktigaste för att Envivos ambitioner ska vara genomförbara, säger Niklas Laninge och lägger till:


– Sedan är ju det här på många sätt något nytt och det är därför inte konstigt att det finns vissa upplevda hinder.

”Envivo är en del av lösningen”

I enkätundersökningarna med privata och offentliga inköpare uppgav båda grupperna att faktorer som tid, riktlinjer och avtal var de största barriärerna för att använda återbruk i större utsträckning än idag. Även inredningsarkitekterna som har intervjuats anger tid och ”komplicerade processer” som de största hindren, men uppger också att de ofta är begränsade av sina kunders önskemål och att de sällan ombeds prioritera återbrukad inredning. Enligt Niklas Laninge bådar resultatet väldigt gott för en kommande omställning och han ser Envivos plattform som en effektiv lösning på många av de upplevda barriärerna. Plattformen ska delvis fungera som ett digitalt bibliotek för återbrukade möbler, vilket både kommer att underlätta översikten för vad som finns att tillgå och spara tid för de som vill skapa en klimatsmart inredning.


– Det måste bli enklare att välja återbrukat. Kanske krävs det åtgärder från statligt håll för att öka kraven och sänka trösklarna, men jag tror främst att det handlar om att svenska företag inte har sett inredningen som en del av sitt klimatavtryck och förstått vilken skillnad det blir när man väljer nyproducerade möbler med långt liv och sedan återbrukar möblerna under hela möbelns livslängd. När fler har insett det tror jag att omställningen kommer att gå väldigt snabbt och då är Envivo en del av lösningen. Det är svårt att tänka sig en bättre position för att kunna bidra till omställningen, avslutar Niklas Laninge.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.