Det här bör du veta

9 april 2020

Glimstedt informerar om vad företagsledare behöver veta, allt från avtalsrätt, företagsrekonstruktion, arbetsrätt, skattefrågor till information om fastighets- och hyresfrågor i samband med den rådande samhällssituationen.

Glimstedt.jpg
Bild: Glimstedt

De senaste veckorna har fokus i samhället skiftat från vardag till att hantera verkan av vad som kommit att klassas som en pandemi. Det gäller också till del omfattningen av Glimstedts rådgivning i förhållande till sina klienter. I anledning av de frågor man ställts inför under de senaste veckorna, samlar man här ett axplock:  

Avtalsrättsliga frågor – brister i avtalade prestationer under rådande förhållanden

Företagsrekonstruktion – ett medel för att rädda välmående bolag i tider av ansträngd ekonomi

Skatte- och avgiftslättnader till följd av Covid-19 pandemin

Korttidsarbete/korttidspermittering – stöd för arbetsgivare

Arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsmiljö

Bolagsstämmas genomförande under rådande förhållanden

Information till fastighetsägare i anledning av Covid-19

Information om regeringens föreslagna hyresstöd

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.