De vill inspirera branschen

10 januari 2020

Nyligen presenterades ett projekt där Balder ska försöka bygga en helt ny stadsdel som aktivt bidrar till att öka de boendes välmående såväl fysiskt som psykiskt. Platsen är vid foten av Änggårdsberget där det planeras för bostäder för cirka 5 000 invånare plus kontor, handel, skola och förskolor.

Från vänster: Eva Sahlin, Gunilla Grahn-Hinnfors, Bella Linde, Fredric Askerup, Stefan Edman, Erik Selin.

Psykisk ohälsa är ett snabbt växande samhällsproblem. Enligt de senaste siffrorna från Folkhälsoinstitutet lider var tredje svensk av någon form av psykisk ohälsa. Forskning visar dock att närhet till naturen kan bidra till att minska stress, oro och ångest, och detta vill Balder ta fasta på.

-Vi är varken psykologer eller läkare. Men vi är en samhällsaktör inom en sektor som berör många människor. Vi vill nu undersöka möjligheten att planera och bygga ett område så att hälsa, motion och återhämtning blir en naturlig del av de boendes vardag, förklarade Erik Selin, VD på Balder som i projektet har stöd från en panel av rådgivare med expertis inom olika aspekter av naturen som läkande kraft.

Vi har inga färdiga lösningar eller exakta planer, men vi har en plats och en vision. Nu hoppas vi inspirera branschen till fler liknande initiativ.

De fem rådgivarna är Eva Sahlin (filosofie doktor vid institutet för stressmedicin på Västra Götalandsregionen), Stefan Edman (biolog och författare samt tidigare sakkunnig i miljödepartementet), Bella Linde (journalist, föreläsare och författare med inriktning på odlingens välgörande effekter), Agneta Lindegård Andersson (docent i folkhälsovetenskap och utvecklingsledare på Västra Götalandsregionen) samt Fredric Askerup (journalist, personlig tränare och grundare av löparorganisationen Lonesome Runners).

Platsen för Balders projekt heter Västra Eklanda. Här har SCA (nuvarande Essity) drivit verksamhet i det så kallade Europahuset. Balders mål är att skapa en ny stadsdel mellan bostadsområdet Eklanda i öster och köpcentrumet 421 i väster. I det nära 90 000 kvadratmeter stora området planeras för 1 500-2 000 nya bostäder med ca 5 000 invånare. I området planeras även för kontor, handel, skola och förskolor.

-Läget vid foten av naturreservatet Änggårdsbergen gör detta till ett idealiskt område som nytt hem för tusentals människor och dessutom för en ny typ av hållbar stadsutveckling, som gynnar de boendes hälsa. Vi har inga färdiga lösningar eller exakta planer, men vi har en plats och en vision. Nu hoppas vi inspirera branschen till fler liknande initiativ, säger Erik Lavehall, regionansvarig för fastighetsutveckling.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.