Cirkulärt, hållbart och lönsamt

25 maj 2021

Hållbart Näringsliv är en kostnadsfri webbinarieserie med fokus på interaktivitet och lyfter frågeställningar för att stötta företag att komma igång med att arbeta mer cirkulärt, hållbart och lönsamt. I vår har företagare chansen att bland annat fördjupa sig i vilka affärsmodeller som kan användas och hur de bidrar och driver på mot minskad resursförbrukning.

Hållbart näringsliv.jpg
Bild: Hållbart Näringsliv

Idag är företagare medvetna om att hållbarhetsarbetet måste vara en del i deras verksamhet, men många ställer sig frågan hur. Hur ska vi tänka för att räkna hem vår investering i hållbarhetsarbetet och visa för organisationen att det är lönsamt? Vilka KPI-er kan vi använda i vårt uppföljningsarbete för att mäta till exempel lönsamhet? Kan vi genom att bland annat kommunicera det till våra kunder, medarbetare, leverantörer med mera skapa konkurrensfördelar? Det väcks många intressanta frågeställningar när företag börjar jobba med dessa frågor.

Hållbart Näringsliv

Det finns inga enkla svar. Men genom initiativet Hållbart Näringsliv finns möjligheten att arbeta med frågeställningar som lyfts upp av experter i webbinarieseriens interaktiva workshops för att inspirera till fortsatt arbete i bolagen. Deltagarna har chansen att föra en diskussion med experterna Lotta Amsén och Erik Valvring om hållbarhetsutmaningar de kan möta i sin verksamhet. Syftet är att genom diskussionerna öppna upp för nya möjligheter och idéer så att företagen hitta vägar till ett lönsamt hållbarhetsarbete.

Det handlar även om att kunna locka till sig de bästa och mest engagerade medarbetarna som ska hjälpa till på resan.

− Det finns flera skäl till att hållbarhetsarbete bidrar till en lönsam affär. Det handlar om att kunder i allt högre grad väljer produkter och tjänster från företag som tar ansvar, att kraven från investerare ökar och att lagstiftningen har skärpts på flera områden. Inte att förglömma så handlar det även om att kunna locka till sig de bästa och mest engagerade medarbetarna som ska hjälpa till på resan, säger Lotta Amsén, föreläsare och konsult med specialområdena strategi, systematik och hållbarhetskommunikation.

Lönsamt att tänka hållbart

Hållbart Näringsliv är ett initiativ som startade 2020 som webbinarieserie med totalt elva webbinarium med fokus på varför, vad och hur företag bör arbeta med hållbarhet. Under 2021 är fokus på att hållbarhetsarbetet ska generera lönsamhet. Deltagarna kommer få med sig goda råd och tips på hur de kan komma igång för att utmana sin egen affärsmodell, strategiskt kommunicera om sitt arbete och inte minst hur de kan tänka för att räkna hem sin investering.


− För varje år som går kommer det bli allt tydligare att konsumenterna kommer vilja veta vilka kommittents deras leverantörer gör ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför känns det extra bra att Borås INK kan vara en del i att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att utveckla sin verksamhet i en hållbar riktning, säger Stefan Dinér, VD Borås INK.

Vill utmana företag

Att arbeta med hållbarhet kan låta komplext, lagtexter kan vara svårtolkade och ord som används kan göra området svårt att närma sig. Men för att uttrycka det enkelt handlar hållbarhetsarbete om att använda jordens resurser på ett effektivare, smartare sätt, och genom det skapa konkurrens- och ekonomiska fördelar.

− Jag ser fram emot att få utmana företag i hur cirkulärt de tänker och hur hållbar deras affärsmodell är. Med rätt ”tänk” kan företag vara både hållbara och lönsamma, säger Erik Valvring, innovationsledare på Science Park Borås med fokus på omställning till cirkulär ekonomi genom projektet CircularHub.

Hållbart Näringsliv arrangeras av Science Park Borås och Borås INK i samarbete med Textile & Fashion 2030, Circular Hub, TEX! Marketplace Borås, IUC Sjuhärad, Miljöbron, Connect Sverige, Drivhuset, Almi, Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.