Bryt den negativa spiralen

4 maj 2020

Alexander Morton, COO på Zynka BIM, ger sin syn på vad som krävs för att vända trenden med utebliven produktivitetsökning i branschen genom digitalisering

Zynka.jpg
Bild: Pixabay

Tittar vi historiskt på utvecklingen av olika branscher under de senaste decennierna så sticker byggbranschen ut med en negativ produktivitetsutveckling. Man har blivit rejält omsprungen av andra branscher. Det finns ett starkt samband mellan branschers digitala mognad och produktivitet,byggbranschen är en av de sista branscherna att genomgå en digital revolution. I jämförelse kan man titta på tillverkningsindustrin som under lång tid har digitaliserat sina processer och i hög grad arbetat med innovation för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Tillverkningsindustrins digitala transformation har medfört flera hundra procents ökad produktivitet.Byggbranschen har i stort sett stått still trots att digitalisering har hög prioritet i affärsplanerna.

sju insikter

Hur vi kan öka produktiviteten genom digitalisering – här följer sju viktiga insikter.

1. Utgå från behov istället för teknik

Alltför ofta låter vi systemen styra vad vi kan och inte kan göra. Låt behovet styra processerna och val av system istället. Tekniken finns och går att anpassa, och om tekniken saknas finns det många aktörer som är grymma på digital utveckling och innovation.

Vi behöver digitalisera hela processer och inte enskilda arbetsmoment, samt frångå den traditionella byggprocessen genom att våga tänka utanför boxen.

2. Ta ägandeskap över den digitala processen

Tillsätt en processledarroll för att leda och äga de digitala processerna genom hela livscykeln. En typisk projektorganisation som bygger på en traditionell struktur som är flera decennier gammal kommer inte fungera. Renodla ansvarsområden och skapa tydlighet.

3. Börja tänk helhet

Vi behöver digitalisera hela processer och inte enskilda arbetsmoment, samt frångå den traditionella byggprocessen genom att våga tänka utanför boxen. Ta sönder pusslet och anta utmaningen att lägga ihop det på nytt och utgå ifrån att pusselbitarna inte ska passa på samma plats.

4. Transformera byggarbetsplatsen

Genom att arbeta digitalt tidigare i processen kan vi både planera och projektera i en mycket högre detaljeringsgrad. Detta medför att en byggarbetsplats kan transformeras i mycket större utsträckning från platsbyggt till en montageplats. Skeppsindustrin är ett bra exempel på effektiva processer där kryssningsfartyg projekteras i minsta detalj och i hög grad prefabriceras off site för att därefter monteras ihop. Graden av produktivitet är extremt hög.

5. Tänk Total Cost of Ownership

Fastighetsägare behöver investera de där extra procenten som krävs för att öka den digitala graden i projektet och hämta hem vinsten i en reducerad Total Cost of Ownership. Man kan nyttja effekterna av digitaliseringen för att öka hållbarheten och optimera byggnadsutformningen men också minimera oförutsedda kostnader (s.k. ÄTA-kostnader). För det långa förvaltningsperspektivet så ökar driftnettot och därmed även fastighetsvärdet.

6. Arbeta tätare med leverantörer från tidigare skede

Handla upp leverantörer med beprövade produkter från början, som du vet kan leverera, eller till och med kan projektera och gör det i ett tidigt skede.

Det behöver inte innebära att det blir dyrare, tvärt om. Det finns ingen som kan produkterna bättre än leverantörerna själva.

7. Skapa incitament för alla parter

Reducerad Total Cost of Ownership kommer vara omöjligt om fastighetsägaren inte ser till att alla parter har rätt incitament att vilja optimera slutprodukten. Mycket av, eller kanske till och med hela digitaliseringsinitiativet, läggs idag på projektledare och byggentreprenörer i projektsammanhang, men perspektiven är för kortsiktiga för att investeringarna ska kunna motiveras och därför måste fastighetsägaren ta ägarskap.

Partnering är ett väldigt bra exempel på hur man kan få transparens mellan parter och deltagande i en större del av processen. Lägg gärna till en extra morot i bonusform där effektiva projekt och bevisad uppnådd kvalitet på slutprodukten ska belönas.Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.