Regus Göteborg

Kontaktpersoner
Lokaler

Fabriksgatan 7, Centrum

Arbeta från en professionell arbetsplats närmare dig

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 50 m²

Fabriksgatan 7, Centrum

Få tillgång till kontorsutrymme på ditt sätt och när du behöver det

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 20 m²

Fabriksgatan 7, Centrum

Få tillgång till en inspirerande coworking-plats nära dig

Lokaltyp Kontor
Yta 10 - 30 m²

Fabriksgatan 7, Centrum

Arbeta på ditt sätt i ett privat kontor som bara är för dig

Lokaltyp Kontor
Yta 8 - 40 m²

Fabriksgatan 7, Centrum

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för två

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 10 - 50 m²

Fabriksgatan 7, Centrum

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för tre

Lokaltyp Kontor
Yta 15 - 70 m²

Fabriksgatan 7, Centrum

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för fyra.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 20 - 90 m²

Fabriksgatan 7, Centrum

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för fem

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 30 - 120 m²

Fabriksgatan 7, Centrum

Färdigställt kontorsutrymme för ett växande arbetslag på upp till 10 personer

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 45 - 250 m²

Odinsgatan 13, Stampen

Arbeta från en professionell arbetsplats närmare dig

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 50 m²

Odinsgatan 13, Stampen

Få tillgång till kontorsutrymme på ditt sätt och när du behöver det

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 20 m²

Odinsgatan 13, Stampen

Få tillgång till en inspirerande coworking-plats nära dig

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 10 - 30 m²

Odinsgatan 13, Stampen

Arbeta på ditt sätt i ett privat kontor som bara är för dig

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 8 - 40 m²

Odinsgatan 13, Stampen

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för tre

Lokaltyp Kontor
Yta 15 - 70 m²

Odinsgatan 13, Stampen

Färdigställt kontorsutrymme för ett växande arbetslag på upp till 10 personer

Lokaltyp Kontor
Yta 45 - 250 m²

Östra Hamngatan 17, Nordstaden

Arbeta från en professionell arbetsplats närmare dig

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 50 m²

Östra Hamngatan 17, Nordstaden

Få tillgång till kontorsutrymme på ditt sätt och när du behöver det

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 5 - 20 m²

Östra Hamngatan 17, Nordstaden

Få tillgång till en inspirerande coworking-plats nära dig

Lokaltyp Kontor
Yta 10 - 30 m²

Östra Hamngatan 17, Nordstaden

Arbeta på ditt sätt i ett privat kontor som bara är för dig

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 8 - 40 m²

Östra Hamngatan 17, Nordstaden

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för tre

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 15 - 70 m²

Östra Hamngatan 17, Nordstaden

Färdigställt kontorsutrymme för ett växande arbetslag på upp till 10 personer

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 45 - 250 m²

Odinsgatan 13, Stampen

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för två.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 10 - 50 m²

Odinsgatan 13, Stampen

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för fyra.

Lokaltyp Kontor
Yta 20 - 90 m²

Odinsgatan 13, Stampen

Jobba på ditt sätt i ett privat kontor för fem.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 30 - 120 m²

Odinsgatan 13, Stampen

Färdigställt kontorsutrymme för ett växande arbetslag på upp till 15 personer.

Lokaltyp Kontorshotell
Yta 100 - 500 m²