Wellness, en trend eller fluga?

7 november 2019

Arbetsgivare börjar sätta medarbetarnas hälsa i centrum i sin affärsstrategi och parallellt med detta är aktörerna i fastighetsbranschen måna om att visa fördelarna med friska och hälsosamma byggnader. CBRE har undersökt de potentiella fördelarna och funderat över hur utvecklingen kan komma att se ut. Läs krönikan av Hanna Mossfeldt, ansvarig för Workplace Strategies och Projektledning, på CBRE Stockholm.

Eden_webben.jpg
Kungsleden bygger Eden i Hyllie, ett hus med wellness i fokus. Bild: White Arkitekter

Wellness. Välbefinnande. Hälsa. Ord som sällan användes i samma sammanhang som fastigheter och lokaler när jag började arbeta i fastighetsbranschen för snart 15 år sedan. Glädjande nog så har välbefinnandet nu intagit huvudscenen, tillsammans med bland annat innovation.

Det finns för många en genuin oro över att välbefinnandet bara kommer att bli en tillfällighet på fastighetsagendan.

Två vanliga frågor

Som konsulter och rådgivare introducerar vi ofta ett nytt och okänt koncept till våra kunder. Vi utmanas därför gång på gång, och med all rätt, att motivera kundens fokus kring välbefinnande. Frågorna vi får är både tekniska, varierade och relativt nya. Två frågor är dock ständigt återkommande:

1. Hur vet vi att det här kommer ge ett positivt utfall?

2. Är den här utvecklingen och konceptet verkligen här för att stanna?

Snabb Return of investment

För ett par år sedan inledde CBRE Healthy Offices ett tvärvetenskapligt forskningsprogram i samarbete med University of Twente i Holland. Genom objektiv mätning och insamling av en mängd olika data bekräftade och kvantifierade vi effekten av hälsosamma justeringar på medarbetarnas förmåga att prestera, i en verklig kontorsmiljö.

Resultatet av studien visade direkt på förbättrad personalprestation genom att i kontorsmiljön göra små justeringar för välbefinnandet, såsom att t ex addera växter (till och med bilder på växter bidrar till högre effektivitet), rätt belysning och att byta ut de där chokladbitarna och kakorna mot nötter och smoothies.

Under 2018 undersökte CBRE-Lab återigen effekten av hälsosamma utrymmen på produktiviteten, men den här gången adderades utbildning för användarna i mixen. Resultatet? Produktiviteten ökade med mer än 60 % när en naturinspirerad arbetsplats kombinerades med bland annat fysisk aktivitet och mindfulnessövningar. Efter bara ett år hade imponerande nog 70 % av de investeringar som gjorts redan återbetalat sig.

Här för att stanna?

Det finns för många en genuin oro över att välbefinnandet bara kommer att bli en tillfällighet på fastighetsagendan. Utan tydligt syfte och momentum riskerar det tyvärr att ses som något konstgjort och övergående, förminskat till bönsäckar, hoppborgar och inomhusrutschbanor.

Vi på CBRE håller inte med. Här listar vi de fem viktigaste anledningarna till att "friska lokaler" är här för att stanna:

1.  Produktinvesteringarna - Vi kan nu se ett tydligt orsakssamband mellan lokalkvalitet och medarbetarnas prestanda, och att företag börjar agera i enlighet därmed.

2.  Konkurrensen om kompetent arbetskraft - Med en låg arbetslöshet krävs attraktiva arbetsplatser och kontor. Att attrahera och behålla topptalanger blir allt svårare för företagen. Läs mer om det här.

3.  Mätning blir standard - Medarbetarna efterfrågar och kan få mer information om kvaliteten på sina arbetsplatser än någonsin tidigare, vilket också är frågor som påverkar talangers val av arbetsplats. Att mäta kvalitet är på väg att bli standard. Det finns redan möjlighet att t ex övervaka miljökvaliteten genom våra telefoner.

4.  Kraven ökar på hälsosamma arbetsplatser - Våra undersökningar visar att under 2018 angav 92 % av de europeiska hyresgästerna att de högt prioriterade hälsosamma byggnader, jämfört med 72 % föregående år.

5.  Välbefinnandet är en kulturell megatrend - ”Wellness-branschen” är en av världens snabbast växande industrier just nu. Vi upplever ett kulturellt skifte mot hälsosammare livsstilar, vilket ytterligare verkar som katalysator i dialogen om sunda och hälsosamma lokaler.

Ett vinnande koncept

Wellness och välbefinnande är här för att stanna och det är något som också måste flytta in på arbetsplatsen. Det är varken en trend eller fluga och det är redan en livsstil för många. I dagens samhälle utsätts vi för mer och mer stress även utanför arbetslivet, och om arbetsplatsen och kontoret hjälper till att få oss att hitta fokus och balans i rätt miljö ges vi möjligheten att vara produktiva istället för att bränna ut oss. Att företag erbjuder sina medarbetare en frisk arbetsplats kommer vara en förutsättning för att attrahera och behålla talanger. Så ta med wellness i din affärsstrategi – det är ett vinnande koncept.


Krönikör: Hanna Mossfeldt, ansvarig för Workplace Strategies och Projektledning, på CBRE Stockholm. 

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.