Volvo in som partner

27 december 2022

GoCo Arena fortsätter att utvecklas som mötesplats och samverkansplattform för life science-branschen. Nu står det klart att Chalmers går in som ny Founding Partner och gör då sällskap med AstraZeneca, Fujirebio Diagnostics, Sahlgrenska Akademin, Wellspect HealthCare och Mölnlycke Healthcare.

Goco.jpg
Bild: GoCo

På GoCo Arena möts akademi, näringsliv, samhälle och innovatörer för att dela och utbyta idéer, kunskap och erfarenheter. En mötesplats och innovationsscen som tillsammans med engagerade partners och aktörer bjuder in till samtal och samverkan med målet att driva life science-industrin framåt. Med Chalmers tekniska högskola som ny Founding Partner kommer arbetet med att sammankoppla akademi och näringsliv, kompetens och evidens att stärkas ytterligare menar Josephine Urbath, Projektledare på GoCo Health Innovation City.

Chalmers besitter en enorm kunskap och vetenskaplig excellens vilket kommer vara ett stort värde för både arenans innehåll och näringslivets nytta.

- Chalmers har varit engagerade i GoCo Arena ändå sedan starten så det är mycket glädjande att vi nu också kan välkomna dem som Founding Partner och utveckla samarbetet vidare. Chalmers besitter en enorm kunskap och vetenskaplig excellens vilket kommer vara ett stort värde för både arenans innehåll och näringslivets nytta, fortsätter Josephine Urbath.


Chalmers grundades 1829 och har idag 3 000 anställda, 11 000 studenter och såväl ett globalt som lokalt engagemang som driver innovationskraft åt samhället i stort. Entreprenörsandan ligger Chalmers nära tillhands och som stiftelsehögskola verkar Chalmers för att både utmana etablerade system och för att skapa och sprida kunskap och lösningar baserade på vetenskaplig grund.

- För Chalmers är forskningsfältet i skärningen mellan teknik och hälsa oerhört viktigt framåt, säger rektor Stefan Bengtsson. Och det är ett område där vi är starka redan i dag. Lägg till det Chalmers grundläggande DNA som kombinerar vetenskaplig excellens med samarbetsanda och närhet till industrin och samhället – då blir det självskrivet att vi ska engagera oss i byggandet av ett innovationskluster inom hälsa och teknik.

Chalmers går in som Founding Partner i GoCo Arena från januari 2023.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.