Viktigt beslut för Culture Casbah

14 januari 2020

Nyligen togs beslut om planuppdrag i Stadsbyggnadsnämnden i Malmö för Culture Casbah. Därmed är den första viktiga milstolpen passerad i det stadsutvecklingsprojekt som Rosengård Fastighets AB bedriver på Rosengård. Projektet möjliggör mer än 300 lägenheter, nya förskolor, lokaler för service, handel, kontor, idrott och kultur.

Bild: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Målsättningen med Culture Casbah är att omvandla Rosengård från ett bostadsområde till en levande, urban och grön stadsdel i Malmö. Sju attraktioner som förstärker Rosengård ingår i det planuppdrag som nyligen gavs klartecken av Stadsbyggnadsnämnden.

Vi vill vara med och skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över.

1. Entrén vid stationstorget - portalen till Rosengård, en inbjudande entré och urban mötesplats. Ett profilerat hus som öppnar upp Rosengård mot Malmö centrum.

2. Stråket – Ett stråk som binder samman öst med väst och med stort varierat utbud av service, restauranger och handel

3. Ett ”multihus” – en ny lokal mötesplats som förenar idrott, kultur och evenemang på Örtagårdstorget

4. Rosenparken – en grön oas för hela området, ett grönt stråk som kompletterar förtätningen

5. Nära varandra – förtätning med fler bostäder ger ökat flöde, fler i rörelse och trygghet

6. Nya typologier och bostadstyper – möjliggör bostadskarriär på Rosengård och ökad attraktivitet

7. Arkitektur och uttryck – vi utvecklar och bygger nytt i samklang med befintlig bebyggelse.

Projektet möjliggör mer än 300 lägenheter, nya förskolor, lokaler för service, handel, kontor, idrott och kultur utifrån målsättningen att området ska omvandlas från ett bostadsområde till en levande, urban och grön stadsdel i Malmö. Strategin går ut på att förverkliga områdets potentialer samt tillföra kvaliteter. Culture Casbah är stråket och livet mellan den nybyggda tågstationen i väster och Rosengård Centrum i öster.

- Genom att förändra och tänka nytt längs hela stråket vill vi göra skillnad och lösa upp knutar kring segregation. Vi vill driva en stadsutveckling som alla har nytta av och som tar avstamp i befintliga kvaliteter, säger Petra Sörling, VD på Rosengård fastigheter. Platser man gärna kallar sitt hem, startar nya verksamheter på eller besöker för en trevlig stund. Vi vill vara med och skapa ett Rosengård som alla i Malmö är stolta över.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.