"Vi ville göra något annorlunda"

26 november 2019

Life Science-klustret Medeon i Malmö fortsätter att växa. Wihlborgs är i full gång med en tillbyggnad av fastigheten Forskaren 1 och utökar nu med ytterligare 4 000 kvm.

Foto: Wihlborgs

Medeon är en forskningspark som i dag rymmer ett 40-tal kunskapsintensiva företag inom Life Science där Wihlborgs Fastigheter erbjuder möjlighet att hyra allt från enskilda kontorsrum till hela våningsplan.

– Då den befintliga forskningsparken i dag är fullt uthyrd, och vi såg att det fanns en fortsatt efterfrågan av lokaler från både befintliga hyresgäster och hyresintressenter, togs beslut om att expandera Medeon, säger Ida Lejdström, förvaltare på Wihlborgs Fastigheter.

Tre av fyra våningsplan i den nya byggnaden är redan uthyrda till Galenica, en av Wihlborgs befintliga hyresgäster som har suttit på Medeon sedan 1999 och expanderat från två anställda till i dag cirka 70 anställda. I skrivande stund återstår cirka 800 kvm att hyra ut och diskussioner med hyresintressenter pågår löpande, berättar Ida Lejdström.

– Galenica är ett bra exempel på hur ett företag kan växa och utvecklas med hjälp av den miljö som en forskningspark erbjuder. Här kan man börja med en idé och ta hjälp av nätverk, inkubatorfunktioner och andra former av stöd för att successivt utveckla företaget, säger Ida Lejdström.


KONTOR OCH LABORATORIUM

Den nya byggnaden ska stå klar hösten 2020 och kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Det tar Wihlborgs bestånd i området till sammanlagt drygt 20 000 kvm. Ytorna är fördelade i olika byggnader med både kontor och laboratorium.

– När vi projekterade tillbyggnaden så tänkte vi en ren kontorsbyggnad men som också ska kunna ställas om och användas till laboratorium. I och med att det också kommer att bli ett laboratorium så krävs det mer ventilation och vi måste även förse huset med mer elkraft jämfört med om man bygger en traditionell kontorsbyggnad, säger Ida Lejdström.
Det är viktigt att vi har stort fokus på kvalité i materialval och det genomsyrar även tillbyggnaden på Medeon. Invändigt kommer det att bli ljusa och flexibla lokaler


De befintliga byggnaderna på Medeon är byggda vid samma tidsperiod. För att tydliggöra att detta är en byggnad som är byggd vid en senare tidsperiod har Wihlborgs valt att ändra fasadens karaktär.

– Vi ville göra något annorlunda och har därför valt rombformade plåtar och stora fönsterband som ger en modernare fasad. I och med att Wihlborgs är en långsiktig ägare så är det viktigt att vi har stort fokus på kvalité i materialval och det genomsyrar även tillbyggnaden på Medeon. Invändigt kommer det att bli ljusa och flexibla lokaler, säger Ida Lejdström.


GOD KRINGSERVICE I NÄRHETEN

Medeon ligger strategiskt mitt emellan centrala Malmö i norr och Hyllie i söder. I närheten finns även Skånes universitetssjukhus och Malmö universitet. Faciliteterna på området som hyresgästerna har tillgång till består av exempelvis gemensamma konferensrum, restaurang, reception, gym och omklädningsrum med duschar och bastu. När tillbyggnaden står klar hösten 2020 erbjuds även elbilsladdning.

– Vi har haft brist på cykelparkeringar så vi kommer även att skapa mer plats för detta. Fastigheten ligger granne med Mobilia shoppingcenter som givetvis också erbjuder ett stort urval av diverse kringservice som kan vara attraktivt för våra befintliga och framtida hyresgäster, säger Ida Lejdström

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.