"Vi möts på Wester"

13 maj 2021

En ny ikonskapande byggnad ska ge liv åt Lunds stationsområde. Det nya tillägget i stadskärnan är ämnat att bli en destination såväl internationellt som nationellt, för hotell- och konferensgäster, företagare och vardagsbesökare. Tre erfarna team tävlar om att få just sitt koncept och byggnadsutformning realiserat. Liljewall och Vilhelm Lauritzen Arkitekters förslag ”Vi möts på Wester” ska vägas mot Krook & Tjäders ”Lund – stad av sten” och C.F. Møller Architects ”Hybrid”.

- Kombinationen av Vilhelm Lauritzen Arkitekters drivna koncepttänk med våra analyser och formstudier har gett ett förslag som blir en naturlig del av Lunds stadssilhuett. Jag är stolt över hur mina medarbetare visat sin skarpaste förmåga att kombinera kreativitet med struktur och flexibilitet. Trots att vi på grund av pandemin inte kunnat ses fysiskt, säger Tina Francke, kontorschef på Liljewall i Malmö och samordnande i projektet.

Med vårt förslag har vi försökt förkroppsliga Lunds utveckling i en ny tolkning, så att stadsrummet och de nya byggnaderna fångar sin tid och ger Lundaborna och stadens gäster en ny inspirerande mötesplats.

Byggnaden innehåller ett program på 30 000 kvadratmeter och ger möjlighet för möten mellan upp till tusen personer. Ett modernt hotell ska ge rum till närmare åttahundra sovande gäster. Utöver det finns mötesplatser och publika lokaler på entréplan och högst upp i hotellet en skybar med vy mot domkyrkan. Parkering under mark i ett plan rymmer 250 parkeringsplatser och i två underjordiska plan kan det bli nästan dubbelt så många.


Team Liljewall / Vilhelm Lauritzen Arkitekters förslag är en modern byggnad som hämtat inspiration från den intilliggande klosterkyrkan från 1300-talet och den gamla tingsrätten som byggnaden omsluter. Det bearbetade taklandskapet och variationen av trä, tegel och keramik i kombination med betong, falsad plåt, glas i byggnadsvolymerna är utmärkande drag. Artrika biotoptak ska bidra till biologisk mångfald och insektshabitat. Även torget ska bli en frodig grön oas med mindre trädgårdar och flera mötes- och samlingsplatser.

–Den historiska kontexten är förpliktigande. Med vårt förslag har vi försökt förkroppsliga Lunds utveckling i en ny tolkning, så att stadsrummet och de nya byggnaderna fångar sin tid och ger Lundaborna och stadens gäster en ny inspirerande mötesplats, säger Thomas Scheel, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Den nya byggnadens centrala läge är av allmänt intresse, därför ska medborgarna få komma till tals. Synpunkterna samlas in via en webbenkät och bokningsbara personliga telefonsamtal fram till den 7 maj. Förslagen presenteras för medborgarna på Lunds kommuns hemsida, utomhusskyltar runt den tänkta platsen och på affischer som är tillgängliga från utsidan av kommunhuset Kristallen. Medborgarnas röster ska vägas in i beslutet som ligger på den bedömningsgrupp med specialistkompetenser som utsetts av Lunds kommun och Skanska, vars utlåtande väger tungt i byggnadsnämndens beslut.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.