Vellinge stärker sitt näringsliv

10 augusti 2021

Nyligen fattade kommunfullmäktige beslut om att sälja de första tomterna i det som ska bli ett nytt verksamhetsområde mellan väg E6 och väg 100 i södra Vellinge. Här kommer det finnas möjlighet för både mindre och större företag, kontor, service och lättare industri att etablera sig.

Vellinge.jpg
Bild: Vellinge kommun

- Näringslivet är en viktig del av kommunens utveckling. Därför känns det mycket positivt att de första tomterna nu är sålda, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande. Satsningen innebär nya företagsetableringar i kommunen där vi får en bra blandning av olika verksamheter som kommer innebära fler arbetstillfällen och mer service i kommunen, säger Carina.

Området ligger som en entré till södra Vellinge och det är mycket positivt att företagen anammat en tydlig hållbarhetsprofil med trevliga koncept.

Inom planområdet föreslås kvarter för kontor, verksamheter och restaurang där samtliga bör ha en tydlig hållbarhetskaraktär. Med ett attraktivt läge intill E6:an, i direkt närhet till det befintliga verksamhetsområdet i södra Vellinge är intresset för det nya verksamhetsområdet stort.


- Området ligger som en entré till södra Vellinge och det är mycket positivt att företagen anammat en tydlig hållbarhetsprofil med trevliga koncept, säger Carina Wutzler (M). Vi vill redan nu rikta ett varmt välkomnande till alla de nya verksamheterna i kommunen. Tillsammans växer vi!

Beslutet i kommunfullmäktige innebär att erforderliga avtal nu tecknas där första steget är optionsavtal. Beslutet innefattar även rätt att teckna överlåtelseavtal närmare tillträdet av tomten vilket är planerat till hösten 2023.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.