Var extra uppmärksam!

20 april 2018

Vad är viktigt att som hyresgäst vara extra uppmärksam på när det är dags att skriva avtal? Vi ger några råd på vägen.

De flesta avtal utgår ifrån branschstandard och är väl utarbetade. Det är dock viktigt som hyresgäst att gå igenom avtalet noggrant och förstå innebörden. Om man är ovan vid att läsa avtal kan det vara bra att låta en jurist göra en genomgång. Bilagor såsom gränsdragningslista och rumsbeskrivning är särskilt viktiga att vara helt överens om, så att det inte uppstår missförstånd i efterhand.


Det ska anges tydligt i avtalet vad lokalen ska användas till så att det inte blir några missförstånd om hur lokalen ska anpassas. Vid en nyuthyrning är det vanligt att man bygger om och gör anpassningar i lokalerna. Här gäller det att ha så mycket som möjligt fastställt innan projektstart för att undvika oklarheter som kan uppstå kring vem som ska göra vad och vem som ska stå för kostnaden.


Hyreskontraktet är ju en sammanfattning av det man kommit överens om under de tidigare diskussioner man haft. Men det är viktigt att inte bara behörig firmatecknare läser avtalet, utan att även de som faktiskt ska vara verksamma i lokalerna (om det är andra personer) får ta del av avtalet så att alla är på det klara med vad som ingår, vem som ansvarar för vad och så vidare.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.