Välkommen till Storytel

12 augusti 2021

För drygt fyra år sedan flyttade Storytel AB (publ), streamingbolaget för ljudböcker, in i det anrika Norstedtshuset på Riddarholmen i Stockholm. Lokalerna moderniserades till en hög standard för att passa de behov som fanns. ”Att renovera varsamt och återbruka i så stor utsträckning som möjligt var viktigt för oss”, säger Linda Säresand, vd på Storytel Books AB, dotter- och ägarbolag för koncernens förlag.

När tåget rullar ut från Stockholms centralstation tornar Norstedtshuset upp sig på den historiska Riddarholmen i Gamla stan. Fastigheten byggdes redan under 1880-talet och här fanns tidigare bland annat boktryckeri men innehåller numera moderna kontorslokaler. Med en bevarad charm.

Vi ville också, med hjälp av inredningen, sätta ihop två olika företagskulturer och behov under ett tak.

– Storytel AB förvärvade 2016 Norstedts Förlagsgrupp, som suttit här sedan slutet av 1800-talet, och flyttade ett år senare in i lokalerna. Tillsammans representerar de båda bolagen både historien med den fysiska boktryckartraditionen och det nya moderna, digitaliserade bokläsandet, menar Linda Säresand, vd på Storytel Books AB.

I huset huserar idag två företagskulturer tillsammans och utifrån de olika behov som fanns har man försökt anpassa lokalerna. Storytel har en mer aktivitetsbaserad kontorslösning medan Norstedts Förlagsgrupp än så länge har fasta arbetsplatser för merparten av sina medarbetare. 

– I samband med att distansarbetet nu utökats ses dock ytorna över för att skapa mer kreativa mötesplatser runt om i huset.


Specialsnickrade möbler från Sverige

När Storytel flyttade in i lokalerna påbörjades ett gediget inredningsprojekt för att hitta de bästa lösningarna och för att skapa en trevlig och tilltalande arbetsmiljö. Ett viktigt mål var att modernisera lokalerna, men samtidigt behålla den historia och de historier som sitter i förlagshusets väggar.  Fastighetsägaren Afa Fastigheter fäster stor vikt vid återbruk och cirkulär materialhantering.

– Vi ville också, med hjälp av inredningen, sätta ihop två olika företagskulturer och behov under ett tak. Något vi verkligen känner har lyckats!

Man renoverade varsamt och såg till att återbruka i så stor utsträckning som möjligt. Många av möblerna är antingen renoverade, inköpta på auktionshus eller specialsnickrade i Sverige, med hållbara materialval, Alla konferensrum i fastigheten är döpta och inredda efter svenska författare och karaktärer.

– Vårt kontor kännetecknas av en snart 200-årig historia av förläggeri och utgivning av böcker från Sveriges äldsta förlag, i möte med den nya moderniserade och digitaliserade bokbranschen. Kontoret är en kreativ mötesplats för författare, illustratörer och bokförläggare som både tillgodoser de ergonomiska behoven av bra arbetsplatser för olika typer av arbeten, fysiska såväl som digitala möten, men också den kreativa miljö som återspeglar ett förlagshus, avslutar Linda Säresand. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.