Tyck till om Västra Sjöstaden

18 november 2020

Västra Sjöstaden är ett av Trelleborgs kommuns stora stadsutvecklingsprojekt och planerade utbyggnadsområden. Västra Sjöstaden ligger precis vid havet, med närhet till både innerstaden och naturen. Nu bjuds det in till samråd.

Kommunens förslag till planprogram innehåller cirka 1 800 nya bostäder, två förskolor samt kommersiella ytor. Förslaget visar var nya gator, offentliga platser, ny utvidgad strand, parkområde, våtmarksområde och å-miljöer kan skapas.

Planprogram ska att visa utvecklingen och omvandlingen av den nya stadsdelen Västra Sjöstaden. Planprogrammets vision är att visa hur staden och trelleborgarna kan återfå kontakten med havet, men även hur staden kan förlängas västerut och få bättre koppling mellan Skåre, Allbäcksskogen och innerstaden, samtidigt som det skapas fler bostäder och centrumverksamheter i ett av Trelleborgs finaste lägen.

I planprogrammet beskrivs och illustreras hur området Västra Sjöstaden kan utvecklas till en stadsdel som är mer integrerad i staden och mer tillgänglig för trelleborgarna.

Bjuder in till samråd

Under perioden 16 november till 13 december bjuder Trelleborgs kommun in till samråd om planförslaget för Västra Sjöstaden. Samrådet innebär att planförslaget finns tillgängligt att ta del av och lämna synpunkter på.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.