Tuffa tider för svenska småföretagare

14 februari 2024

Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet är utmaningarna som svenska företag främst oroar sig för. Samtidigt upplever de sin nuvarande ekonomiska situation som relativt stark och framtidsutsikten för det kommande året som försiktigt optimistisk. Men de svenska småföretagarna har tuffa tider, det visar Azets undersökning.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Azets Barometer är en serie av undersökningar som ger affärsinsikter från små och medelstora företag i Norden, Storbritannien och Irland. Den identifierar trender som rör framtida utsikter, ekonomisk situation samt vilka hot och möjligheter företagen ser. Resultatet från Azets Barometer i januari 2024 visar att svenska företag är relativt optimistiska samtidigt som de mindre bolagen har störst utmaningar.


Framtidsutsikt

Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet är utmaningarna som svenska företag främst oroar sig för. Samtidigt är företagens ekonomiska framtidsutsikter för det kommande året försiktigt optimistisk. 50% av företagen är positiva gällande framtidsutsikterna samtidigt som 35% av bolagen är negativa. Mest positiva är bolag med fler än 100 anställda och mest negativa är små företag med färre än 10 anställda.

Ekonomisk situation


Den nuvarande ekonomiska situationen för svenska företag kan beskrivas som relativt stark. Två tredjedelar av bolagen graderar den ekonomiska situationen till 6 eller högre på en 10-gradig skala, vilket speglar en övervägande positiv syn. Stabilast ser det ut för företag med mer än 100 anställda där nästan 40% av bolagen graderar sin ekonomiska situation till 8 eller högre. Bland de små bolagen med färre än 10 anställda uppger så många som var fjärde bolag att de har en mycket ansträngd ekonomisk situation.

Svenska företag förväntar sig måttlig tillväxt det kommande året. Förväntningarna på omsättning och vinst är positiva. Planerna på att anställa fler medarbetare är mer blygsamma, men ändå med en förväntad liten ökning i antalet anställda. De små bolagen med färre än 10 anställda är mer pessimistiska vad gäller tillväxt, vilket går hand i hand med deras framtidsutsikter det kommande året.

Sverige beroende av småföretagen

June Mejlgaard Jensen, Azets vd i Sverige och Danmark, säger: “Med tanke på lågkonjunktur och ett osäkert geopolitiskt läge i världen är vi till viss del överraskade av att svenska bolag är försiktigt optimistiska med en relativt stark ekonomisk situation. Men samtidigt ser vi att det är de små bolagen som har de stora utmaningarna och det är negativt för Sveriges ekonomi. Sverige är beroende av de många småföretagen som står för en stor del av näringslivets bidrag till BNP och ger ett livskraftigt näringsliv. Det är tydligt att dessa företagare behöver stöd och jag är stolt över att Azets kan hjälpa med rådgivning och tjänster som stärker deras affär och möjligheter att klara utmanande tider.”

Undersökningen tar också upp frågan om det svenska skattesystemet hämmar eller främjar företagande och här är bolagen generellt försiktigt optimistiska, med undantag för de minsta bolagen. De anser att det svenska skattesystemet aktivt hämmar dem. De är mest kritiska när de kommer till stöd för forskning och utveckling samt att anställa och behålla personal.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.