"Tänk långsiktigt!"

15 augusti 2019

Linda S. Österbom på Studio A3 i Göteborg om vad hållbar inredning är och hur man kan stärka sitt varumärke med sitt kontor.

Vad är hållbar inredning idag?

Återbruk och ekotänk är idag mer eller mindre en självklarhet. Även om man kanske inte bara köper miljömärkta möbler så försöker man i alla fall tänka långsiktigt. Kvalitet och tidlös design som håller över lång tid är ett sätt att tänka hållbar inredning. Köper man bra kvalitet så går det även bra att måla om och klä om möblerna ifall man vill ändra uttryck längre fram i tiden istället för att hela tiden köpa nytt.    

Kvalitet och tidlös design som håller över lång tid är ett sätt att tänka hållbar inredning.

Hur kan man stärka varumärket med sitt kontor?

Idag är ett snyggt, personligt, välplanerat och trivsamt kontor ett viktigt konkurrensmedel för att locka till sig bra personal. Den arbetssökande ska känna att här vill jag jobba! Samtidigt är det lika viktigt för att den befintliga personalen ska trivas och känna stolthet över sin arbetsplats.

Kontoret är ett företags möjlighet att visa personal och besökande kunder vad man står för och vill förmedla. Ett trivsamt och snyggt kontor ger positiva associationer till företagets varumärke i stort. Idag blir det vanligare med flexibla arbetstider och därför blir kontoret mer som en inspirerande mötesplats än en arbetsplats. Många undersökningar visar att vikten av de estetiska faktorerna och känslan av stolthet över sin arbetsplats har stor betydelse för människors välbefinnande.  Större än funktionen. Det bästa och kanske äldsta exemplet är Googles huvudkontor. De vill ju anställa de bästa och mest kreativa människorna i världen– då måste de också vara världens bästa arbetsplats. De har skapat ett eget universum där de anställda har tillgång till det mesta som till exempel  gym, dagis, frisör och sköna miljöer att hänga i.  

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.